Ny rapport om kontorsbyggandet under pandemin

Kontorsbyggandet under pandemin.

Automatiskt utkast

Ladda ner och läs vår färska rapport om utvecklingen av kontorsbyggandet.

Hur har kontorsmarknaden påverkats av pandemin, och den svagare aktiviteten i ekonomin? För första gången på elva år har antalet sysselsatta minskat markant. Under januari rapporterades också att drygt fyra av tio sysselsatta arbetade hemifrån någon gång i veckan, en tredjedel arbetade hemifrån mer än hälften av tiden. Detta har – och kommer – sannolikt att påverka kontorsmarknaden.

Byggfaktas analyschef Tor Borg har med hjälp av vår unika statistik släppt en rapport med fokus på utvecklingen av projektmarknaden för ny- och ombyggda kontorslokaler under de senaste tolv månaderna då pandemin härjat, för att få en bild av hur utbudet kommer att se ut de närmaste åren.

Du laddar helt utan kostnad ner rapporten här.