Ny överenskommelse inom EU skall hjälpa anställda att rapportera oegentligheter så som penningtvätt, korruption och brott mot våra penningtvätt.

Nu har Europaparlamentet och alla medlemsstaterna nått en preliminär överenskommelse om nya regler som garanterar en hög skyddsnivå för visselblåsare som rapporterar brott mot våra lagar och interna oegentligheter.

Ny överenskommelse inom EU skall hjälpa anställda att rapportera oegentligheter så som penningtvätt, korruption och brott mot våra penningtvätt. 1De nya reglarna skall skydda ”visselblåsare” från att straffas, avfärdas, sägas upp eller stämmas i domstol för att göra det rätta för samhället.

“Aktuella händelser får oss alla att inse hur viktigt det är att alla hjälper till att upptäcka olagliga aktiviteter som skadar företagen och vår allmänna välfärd. Vi behöver skydda de modiga människorna som vill uppmärksamma dessa oegentligheter. Reformen kommer öka kraven på arbetsgivare att verkligen ta tag i problem internt för att slippa stå till svars inför myndigheter eller media” Anders Jonson, expertrådgivare och medlem i EU’s arbetsgrupp för säkra tjänster.

Detta innebär att arbetsgivare inom både den offentliga som privata sidan skall införa tydliga rapporteringsrutiner och säkra kanaler.

De nya reglerna kommer att kräva att man inrättar ett system med säkra kanaler för rapportering både inom en organisation och till offentliga myndigheter.

Företag och myndigheter åläggs att skapa säkra rapporteringskanaler

Visselblåsare uppmuntras att rapportera internt först, där problemen förhoppningsvis kan lösas inom organisationen och där de nu inte behöver oroa sig för att råka illa ut. De skall också kunna rapportera direkt till de behöriga myndigheterna som de anser lämpliga, mot bakgrund av omständigheterna i målet. Om inga lämpliga åtgärder vidtas efter rapportering, kan visselblåsaren offentliggöra detta till media. Denna reform skyddar visselblåsaren också när de fungerar som källor till undersökande journalistik.

En färdig lösning

Lösningen som SecureAppbox har utvecklat, SecureWhistle, i samarbete med ett antal organisationer har tagits emot positivt. Denna typ av ny rapporteringskanal kräver mer funktionalitet och säkerhetskontroller än traditionella ”visselblåsarsystem” för att hantera det som krävs vad gäller EU’s dataskyddslagar GDPR/NIS.