Nu öppnar E-legitimationsnämnden för nya e-legitimationer i svenska e-tjänster

E-legitimationsnämnden erbjuder nu ett nytt valfrihetssystem: 2017- E-legitimering.

Valfrihetssystemet gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade svenska e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga digitala tjänster.Nu öppnar E-legitimationsnämnden för nya e-legitimationer i svenska e-tjänster 1
E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att erbjuda avtal om e-legitimering genom valfrihetssystem. Myndigheter och kommuner kommer genom valfrihetssystemet 2017 E-legitimering ges möjlighet att få tillgång till e-legitimering med följande översiktliga villkor:Transaktionspriset för en e-legitimering: 17 öre

Vi granskar leverantörerna som ansöker till oss mot minst tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation
Identitetsintygen ska levereras i SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk
Ni som är leverantörer är välkomna att ansöka och bli granskade av E-legitimationsnämnden. Efter nämndens godkännande tecknas avtal.

För er som är upphandlande myndigheter är avtalet enkelt att teckna. Vi behöver få veta den upphandlande myndighetens:
Namn
Organisationsnummer
Avtalets behöriga undertecknare, namn
Kontaktperson, mejladress