Novi Real Estate väljer APSIS One för att utveckla och automatisera sin kommunikation

APSIS har en stark position på den nordiska marknaden och har tillhandahållit digitala marknadsföringslösningar i nästan tjugo år.

Novi Real Estate väljer APSIS One för att utveckla och automatisera sin kommunikation 1
Alexander Johansson, Leasing and Marketing Manager, Novi Real Estate

Med lanseringen av APSIS One 2019, gick APSIS från att erbjuda flera olika lösningar till att erbjuda en enda, heltäckande marknadsföringsplattform. Sedan lanseringen har hundratals företag valt att använda APSIS One för sin datadrivna marknadsföring. APSIS är glada att kunna presentera det senaste tillskottet till sin ständigt växande kundportfölj: det svenska förvaltningsbolaget Novi Real Estate.

Novi Real Estate, som brinner för att utveckla verksamheter, företag och fastigheter, anser att APSIS One kan ge dem nya insikter och automatisera deras kommunikation. Alexander Johansson på Novi Real Estate tycker att APSIS One passar dem som handen i handsken:

”På Novi strävar vi ständigt efter att utveckla och modernisera vårt dagliga arbete. Med APSIS One kan vi förenkla våra interna processer för extern kommunikation till våra hyresgäster. Dessutom får vi nya kommunikationsmöjligheter eftersom det är smidigare och effektivare att skapa kommunikationsmaterial via APSIS One än med den lösning vi har idag.”

APSIS One är en mångsidig plattform med funktioner för såväl interna som externa ändamål – allt från intäktsgenerering och kundnöjdhet till medarbetarkommunikation och underhåll. Alexander Johansson tycker att potentialen är spännande och ser fram emot att automatisera Novis kommunikation:

”Automatiserad marknadsföring innebär stora möjligheter när det gäller att underlätta kommunikationen med medarbetarna. Smarta arbetsflöden kommer att förenkla vissa av våra arbetsprocesser och samtidigt ge den smidiga och snabba feedback som dagens hyresgäster kräver. Men det är inte bara den externa kommunikationen som kommer att förbättras, utan vi kommer också att kunna skapa värdefulla flöden för vår interna kommunikation.”

APSIS One har utvecklats för att erbjuda enkel navigering, användning och kommunikation. Användarvänligheten var också en avgörande faktor i beslutsprocessen, enligt Alexander Johansson:

”Vi uppskattar verkligen att det är så enkelt att skapa och redigera marknadsföringsmaterial. Processen kommer att bli både smidigare och snabbare för oss. Gränssnittet är enkelt och lätt att förstå, vilket gör arbetet mindre komplicerat än med andra program som vi har testat.”

Emma Svalin, VD för APSIS, kommenterar:

”APSIS har i många år varit en framgångsrik aktör inom e-postmarknadsföring i Norden. Med APSIS One har vi bytt fokus till att erbjuda en stark lösning för datadriven marknadsföring. För oss är det en lösning som kan förenkla och anpassa den interna och externa kommunikationen. Jag ser fram emot att följa Novi Real Estates resa med APSIS One, eftersom de planerar att använda många av plattformens funktioner både internt och externt.