NetPort Science Park får del i projekt som ger 32 miljoner kronor till kompetensutveckling i Sydsverige

Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi.

NetPort Science Park får del i projekt som ger 32 miljoner kronor till kompetensutveckling i Sydsverige 1I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Sydsverige får projektet CoSkill 32 miljoner kronor.

CoSkill ska samla 2000 deltagare i Skåne och Blekinge och vänder sig till små och medelstora företag. Fokuset är digital omställning och man räknar med att 80 företag ska delta. Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom olika branscher som drabbats av följdverkningar av Covid-19.

NetPort Science Park har tillsammans med projektägaren Region Skåne, Region Blekinge och regionala klusterorganisationer i Skåne och Blekinge utformat projektet som planerar att nå 2000 deltagare. I Blekinge medverkar även Techtank, Blue Science Park och Blekinge Business Incubator i projektet.

Vi kommer nu att vara en av de parter som driver projektet där stor vikt läggs vid att identifiera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som företagen och deras medarbetare i våra nätverk behöver. Medarbetarna kommer att få kompetensutveckling på individnivå, något som NetPort Science Park har stor erfarenhet av exempelvis genom projektet Framtidskomptens i Blekinge där vi redan idag samverkar med de andra innovationsmiljöerna.

Det finns även möjligheter för företag som inte är medlemmar att delta i projektet som startar redan nu, berättar Niclas Melin, projektledare NetPort Science Park.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att stärka sysselsättningen i Europa. Situationen på svensk arbetsmarknad där pandemin lett till stora varsel och permitteringar gjorde att regeringen i april beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysningvarav 32 miljoner gick till Skåne-Blekinge.