NCC kopplar upp sina byggprojekt med Aruba

Med fokus på säkerhet och automation installerar nu Aruba och NCC nätverk och skapar effektivare byggarbetsplatser.

NCC kopplar upp sina byggprojekt med Aruba 1Installationstider på bara 15 minuter och med möjlighet att säkert ansluta anställda och underkonsulter på samma infrastruktur möjliggör innovation och ytterligare digitalisering.

NCC, ett av Sveriges största byggföretag, installerar i samarbete med Aruba nya trådlösa nätverk på mer än 1 000 av NCC:s arbetsplatser på 800 byggprojekt och 400 kontor i flera länder. Medarbetarnas möjligheter att arbeta mobilt och en hög prestanda och säkerhet har varit viktiga prioriteringar.

NCC arbetar idag för att bli ännu mer produktiva i det de gör, och en del av uppgiften består i att använda rätt teknik för att komma igång snabbare med arbetet på en ny byggarbetsplats.

Detta innebär att NCC behöver få igång sitt trådlösa nätverk, så att alla mobiler och andra enheter snabbt får en uppkoppling. Detta möjliggör att dataöverföring, videokonferenser och sensorer kommer igång och effektiviteten kan öka.

För att klara de här kraven behövde NCC en lösning som inte innebär att dra kablar i marken, eftersom detta både är dyrt och tidskrävande att få igång.

Aruba och Aranya, en av Arubas platinapartners, hjälpte NCC att implementera lösningen:

  • Digitala arbetsplatser: Arubas Dynamic Segmentation och Colourless Ports gör att alla enheter och användare kan kopplas upp var som helst och till vilken port som helst. När autenticeringen är avklarad kan de få tillgång till alla resurser som de har behov av. Detta innebär att de får en sömlös tillgång till företagets resurser för medarbetare, och även möjlighet att dela tillgången till skrivare, mötesrum och internetaccess med underentreprenörer och leverantörer.
  • Snabbare mobilt nätverk: Genom att implementera Arubas nätverk har NCC kunnat sätta upp nya arbetsplatser (och stänga ner gamla) snabbt och effektivt. Miljön är nu tillräckligt flexibel för att stödja större arbetsställen, där upp till 30 modulbyggnadsdelar kan kopplas upp, såväl som mindre platser med bara en eller två medarbetare. Arkitekturen gör det också möjligt att jobba effektivt på distans, även på besvärliga platser.
  • Hantering av gästaccess: NCC:s egna anställda jobbar tillsammans med entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer. De kommer alla arbeta olika länge på en byggarbetsplats, vilket gör att det finns säkerhetsrisker. Här har Arubas ClearPass kunnat hjälpa till genom att ge en förbättrad accesskontroll och därmed gjort det enklare för NCC att styra tillgången till nätverket. ClearPass känner igen, profilerar och autenticerar användare och enheter och ger automatiskt nätverksaccess till de som ska ha det.

“Vi arbetar under ett år på upp till 600 olika platser, bara i Sverige, och arbetsplatserna är i ständig förändring”, säger Anders Eklind, chef för IT-kommunikation på NCC, “Att dra kablar på varenda plats och sedan ta bort dem är inte bara dyrt och riskabelt. Det begränsar också de anställda. De förväntar sig istället trådlösa lösningar på byggarbetsplatserna. Vårt företag måste vara ledande och innovativa och tack vare Aruba har vi kunnat göra spännande saker som gör oss mer effektiva.”

En grund för framtiden

Den nya trådlösa arkitekturen är grunden i NCC:s fortsatta innovativa arbete. De siktar i framtiden på att göra sina byggarbetsplatser ännu mer uppkopplade. Bland annat eftersom en ökad mängd information från olika datapunkter gör att projektchefer kan hitta viktiga effektiviseringar att genomföra. Även i externa samarbeten efterfrågas att samla, dela och optimera historiska och realtidsdata.