Med AP Agility lanserar Kofax en AI-styrd fakturahanteringsfunktion som automatiskt kollar upp fakturan med inköpsordrar och följesedlar

Kofax bygger vidare på sin plattform för effektivisering av kontorsarbetet, AP Agility Cloud, eller som de själva uttrycker det: en intelligent automatisering (IA) av tidskrävande rutinarbete.

Med AP Agility lanserar Kofax en AI-styrd fakturahanteringsfunktion som automatiskt kollar upp fakturan med inköpsordrar och följesedlar 1
Pernilla Rissanen, Kofax

Den här gången lanserar de en modul som läser fakturor automatiskt. Det som är banbrytande är att den kan plocka ut alla väsentliga fakta ur fakturor oavsett hur det är uppställda och även kontrollera om den stämmer med eventuella inköpsordrar, följesedlar och andra kontrollpunkter. Ett vanligtvis mödosamt och tidsödande arbete som nu kan ägnas åt intressantare uppgifter. Den nya modulen är dessutom molnbaserad för enklast möjliga integration med övriga system.

”Grundtanken är att vi hittar och försöker eliminera tidstjuvar i det administrativa arbetet inom ERP-, CSR-, HR och snart sagt alla administrativa system. Här plöjs så mycket tid ned och med hjälp av AI-tekniken håller vi på att skapa tid som personalen i stället kan lägga på andra uppgifter. Genom att göra verktyget till en ’automation as a service’ kan AP Agility Cloud öka flexibiliteten i arbetet för att optimera ekonomiverksamheten i dagens komplexa affärsmiljö”, säger Pernilla Rissanen, Nordenchef för Kofax.

AP Agility inkluderar:

  • Flerkanalig faktureringshantering som drivs av kraftfull AI-driven datafångst. AP Agility fångar faktureringsdata oavsett källa och låter användare skräddarsy specifikationer såsom interface, profiler, fakturaformat, klassificeringar och andra krav. Långt mer avancerat än grundläggande OCR. Den känner igen, identifierar och extraherar mer text och data än någon annan lösning.
  • Fullt skalbara arbetsflöden baserade på best practice. Fullständig hantering av leverantörsfakturor, trevägsmatchning av fakturor, inköpsordrar och mottagande av dokument. Dessutom går det att hantera godkännande och undantag i arbetsflöden, samt analysverktyg, olika leverantörers betalningsvillkor samt hantering av utgifter.
  • Omfattande integrering av AP och ERP. AP Agility fungerar ihop med marknadsledande ERP- och bokföringssystem. Det går även snabbt och enkelt att integrera, oavsett vilket ERP-system.

Förmågan att omvandla andra finansiella processer.

AP Agility bygger på Kofax TotalAgility, som i sin tur är en del av Kofax intelligent automation-plattform. Plattformen erbjuder även en mängd olika funktioner – från kognitiv datafångst och processorkestrering till RPA (Robotic Process Automation), analysverktyg samt mobilitet och engagemang.

Kofax AP Agility Cloud är specialbyggt för att hjälpa företag att minska kostnader, förbättra hanteringstider, förbättra regelefterlevnad genom automatiserade kontroller och dessutom förbättra data i hela ekonomiavdelningen. AP Agility Cloud hostas på Microsoft Azure vilket eliminerar kravet på att ha en IT-infrastruktur på plats, och användare kan både snabbt lansera och skala upp lösningen.

Konsultbolaget Gartner menar att ”år 2024 kommer 60 procent av alla nya medelstora centrala projekt inom finanshantering och 30 procent av stora, globala återfinnas i publika moln”.

Gartner “Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises,” John Van Decker, et al, 13 maj 2019.