MapR lanserar riskhanteringslösning för finansbranschen

MapR Technologies leverantör av marknadens enda konvergerade dataplattform, meddelar att företagets riskhanteringslösning för finansmarknaden, MapR Risk Management Quick Start Solution for Financial Services, vilken baseras på MapR Converged Platform, nu är allmänt tillgänglig.

Lösningen baseras på MapR Converged Data Platform. Med mer och mer data i omlopp blir det allt viktigare att se till att den identifieras, hittas, hålls borta från brottslingar och hanteras enligt alla lagar och regler. Genom att anlita MapR:s dataanalytiker (data scientists), vilka hjälper företag att undersöka data och upptäcka trender, i kombination med att införa MapR Converged Data Platform, kan leverantörer av finansiella tjänster dra fördel av möjligheterna och minimera riskerna med den ökande datamängden.risk

– MapR:s dataanalytiker har arbetat med några av världens största banker, mäklarfirmor och fintech-bolag, säger Dave Jespersen, globalt tjänsteansvarig på MapR Technologies. Med den nya lösningen har vi skapat en beprövad och pålitlig approach till att identifiera bedrägerier och andra olagliga aktiviteter med hjälp av MapR:s konvergerade dataplattform.

Traditionella teknologier är otillräckliga för att hantera den ökande skala och komplexitet som riskhantering och relaterad data innebär. Med MapR:s datavetenskapliga approach till riskhantering, kombinerat med MapR:s dataplattform, kan företag identifiera, modellera och analysera sårbarheter som kan användas för bedrägerier, pengatvätt, identitetsstöld och finansiering av terroristverksamhet.

Detaljer om den nya lösningen, MapR Risk Management Quick Start Solution (QSS) for Financial Services:

MapR:s Financial Services Risk Management QSS är en datavetenskapligt baserad lösning som bland annat omfattar en fem-veckors konsultingperiod, inklusive en plan för framtida arbete. Det finns två lösningar inom ramen för QSS:

  • Bedrägerihanteringslösningen använder prediktiv analys för att identifiera en mängd olika typer av sårbarheter. Samma datavetenskapligt baserade funktioner för datahantering, machine learning-baserad modellering och modeller för att hitta transaktionsbedrägerier kan appliceras även på andra problem som identitetsstölder och försäkringsbedrägerier.
  • Lösningen för att förhindra pengatvätt använder avancerad avvikelsehanteringsteknik för att identifiera händelser som annars är svåra att hitta, exempelvis inom riskhantering. Den teknik som används för att identifiera komplexa pengatvättsbedrägerier kan appliceras på identifiering av olaglig trading, terroristfinansiering, nätverkssäkerhet och komplexa processer relaterade till compliance. Detta kräver att data hanteras optimalt genom så kallad feature extraction, där de relevanta delarna av datan hanteras på smartast möjliga sätt för att möjliggöra komplexa och storskaliga analyser.

Båda lösningsområdena omfattar en process där en dataanalytiker från MapR får en central roll och som mynnar ut i en konsekvensanalys som visar det konkreta inkrementella pengavärdet som anti-bedrägeriarbetet medför, samt tydlig information som visar misstänkta beteenden och händelser, och vad man kan göra åt dem, baserat på anti-pengatvättsalgoritmer.