Landshypotek Bank och Econans lanserar prognosverktyg för att underlätta beslut för privatkunder

Landshypotek vill göra det enklare för kunderna att räkna på sin privatekonomi kopplat till huslån.

Landshypotek Bank och Econans lanserar prognosverktyg för att underlätta beslut för privatkunder 1
Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Därför utvecklar banken i samarbete med företaget Econans ett nytt prognosverktyg tillgängligt på bankens bolånesida.

Det nya prognosverktyget är fortfarande under utveckling och ett komplement till den bolånekalkylator som redan finns på bankens hemsida. Med den nya applikationen kan den som funderar på att köpa nytt hus eller flytta sitt bolån också enkelt se hur andra faktorer, som sparande och amortering, påverkar plånboken över tid.

– I samband med ökad efterfrågan på våra bolån har vi märkt ett växande intresse från privatkunder att kunna räkna på vad skillnaden skulle bli om de flyttade sitt lån till oss eller tog nytt lån här. Nu gör vi det enklare för fler att få en klar bild av vad olika alternativ betyder för plånboken även utifrån ett lite mer omfattande perspektiv, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Förhoppningsvis kan den här applikationen bidra till att fler känner att frågor kopplade till privatekonomi och bolån inte behöver vara så svårt. När man själv kan laborera med siffrorna kan det förhoppningsvis bidra till ökad kunskap och större trygghet inför ett eventuellt beslut, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.