Konfrontera bedrägeripandemin: minska bedrägerikostanderna med 75%
Hem FINANS Konfrontera bedrägeripandemin: minska bedrägerikostanderna med 75%

Konfrontera bedrägeripandemin: minska bedrägerikostanderna med 75%

Publicerat av: Redaktionen

I det ständigt föränderliga finanslandskapet står företag inför en dubbel hotbild när det gäller identitetsbedrägerier, och dessa utmaningar kan potentiellt äventyra företagens finansiella stabilitet och deras ställning i förhållande till regelverk.

En del av detta hot kommer från skickliga bedragare som manipulerar identitetsdokument för att kunna öppna falska bankkonton eller ansöka om lån.

Detta innebär avsevärda risker för finansiella institutioner. Samtidigt riktar en annan typ av bedragare in sig på slutanvändare genom att stjäla deras inloggningsuppgifter, vilket innebär att de kan utsättas för obehörig kontoåtkomst och riskera ekonomisk förlust.

Dem ledande leverantören av digitala identitetslösningar i Europa bidrar till att återställa förtroendet för den digitala tekniken. Genom dess digitala identitetslösningar minskar företag bedrägerier med 75 %, ökar kundkonverteringsgraden med 19 procentenheter och möjliggör expansion till nya marknader på så lite som 17 dagar, allt enligt studien Total Economic Impact, utförd av Forrester Consulting.

Från pandemi till bedrägeripandemi
Under de senaste åren har cyberrelaterade bedrägeritekniker blivit alltmer sofistikerade, vilket har möjliggjort för brottslingar att addera en covidtwist till befintliga bedrägerier. Bedragare har utnyttjat människors ekonomiska sårbarhet med erbjudanden om skuldkonsolidering, snabblån, investeringar eller bedrägerier som drar nytta av distansarbete.

Brottslingar fortsätter att använda beprövade typer av attacker efter pandemin:

  • ID-begrägerier – brottslingar kapar brottsoffers personuppgifter för att köpa varor eller ansöka om konton, lån eller kreditkort i deras namn.
  • Syntetiska ID-bedrägerier – brottslingar kombinerar äkta och påhittade personuppgifter för att på så sätt skapa en ny, syntetisk identitet för att kunna ansöka om lån, kreditkort och mobilabonnemang. Dessa nya identiteter kan också adderas till befintliga konton eller kreditkort, som en sekundär användare för att bygga en kreditprofil.
  • Olagligt kontoövertagande – brottslingar får åtkomst till konton, utan kundens vetskap eller tillstånd, och kan utföra bedrägliga transaktioner, överföringar eller ansökningar, eller låsa ut den rättmätiga ägaren från kontot.

“Bedrägerier utgör en betydande utmaning för företag verksamma inom reglerade sektorer, då de måste säkerställa regelefterlevnad av AML i de olika länder där de bedriver sin verksamhet. På Signicat tillämpar vi en mångfasetterad strategi för att bekämpa bedrägerier. Vi agerar på olika sätt och vid olika tidpunkter för att förhindra dem, både under olika faser av användarens identitetsresa och med hjälp av olika metoder. Det inkluderar identitetsverifiering med hjälp av digitala identiteter där riskbaserade moment ingår, användning av videoidentifikationstekniker baserade på AI samt riskanalyser utförda med hjälp av information från olika typer av datakällor, säger Pinar Alpay, Chief Product & Marketing Officer på Signicat. ”Våra kunders utmaningar sträcker sig från att säkerställa regelefterlevnad och att hindra bedrägerier i ett tidigt skede till att erbjuda en enkel och smidig kundupplevelse med hjälp av ledande teknologier, allt för att möjliggöra tillväxt. “Signicat är förberett på alla tänkbara scenarier, från att upptäcka falska identitetsdokument till deepfakes”, tillägger hon.

Konfrontera bedrägeripandemin: minska bedrägerikostanderna med 75%Konsekvenserna av identitetsbedrägerier är allvarliga och omfattar betydande ekonomiska förluster samt böter som kan åläggas av lokala myndigheter. Företag står inför en avgörande utmaning, att balansera efterlevnad av regler med den ekonomiska genomförbarheten att implementera robusta säkerhetsåtgärder. Lagar mot penningtvätt, som är avsedda att skydda mot olagliga ekonomiska aktiviteter, kan vara utmanande för företag, när de strävar efter att anpassa sig till olika regleringsmiljöer.

Signicat driver kampen mot bedrägerier

De hjälper företag att förebygga bedrägerier, utöka sin verksamhet över gränser och följa regleringskrav. Dess digitala identitetsplattform erbjuder en rad verktyg för identitetsverifiering, autentisering, bedrägeribekämpning och signering, allt genom en enda integration.

För att undersöka den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) som företag kan uppnå genom att implementera deras plattform, beställde Signicat 2023 en studie från Forrester Consulting, med focus på Total Economic Impact .

Några av de viktigaste resultaten inkluderar:

  • En minskning med 75% av bedrägerikostnaderna till följd av minskade bedrägerier: Genom olika metoder för identitetsverifiering såsom digitala identiteter och dess förmåga att motverka bedrägerier, kunde Signicat påvisa att antalet bedrägerier under onboardingprocessen minskade. Det stoppade också bedragare som utgav sig för att vara kunder, från att få tillgång till befintliga kunders konton eller portaler.
  • Förbättrad förmåga att hantera penningtvättlagstiftning i olika länder: Signicat ger sina kunder möjligheten att snabbt etablera sig på nya marknader på bara några dagar och löser komplexiteten med lokal regelefterlevnad och regleringar. Signicats lösningar är fullständigt förenliga med alla krav för kundkännedom (KYC) och motverkning av penningtvätt (AML) som krävs för högt reglerade sektorer, såsom företag inom finanssektorn.

 

Relaterade Artiklar