Hög tid för företag att prioritera dataläskunnighet
Hem Teknik Hög tid nu för företag att prioritera dataläskunnighet

Hög tid nu för företag att prioritera dataläskunnighet

Publicerat av: Redaktionen

Förmågan att tolka och jobba med data kommer att vara den mest efterfrågade kompetensen år 2030, enligt en ny undersökning.

Många anställda saknar tillräcklig datakompetens, därför bör företag prioritera detta och börja planera för utbildning inom dataläskunnighet.

 Förmågan att läsa, analysera, arbeta och kommunicera med data – det som kallas dataläskunnighet – är numera så viktig för företag att Gartner har kallat det för affärslivets andra språk.

85 procent av cheferna anser att datakompetens, inklusive att kunna tolka data, kommer att vara lika viktig i framtiden som förmågan att använda en dator är i dag, enligt en undersökning av Censuswide med cirka 1200 chefer på C-nivå i sju industriländer i Europa, USA och Asien. I rapporten ”The Upskilling Evolution”, som sammanställts av Accenture och Qlik, redovisas även svar från de drygt 6.000 medarbetare som också ingick i undersökningen från slutet av förra året.

Många organisationer kämpar med att skapa och uppmuntra en datakunnig personalstyrka. Problemet för en del företag är att de har ett traditionellt tillvägagångssätt med förkonfigurerade, historiska och ofta siloformade data. I stället gäller det att använda data i realtid, i kombination med automatiserade dataflöden från relevanta datakällor, vilket ger insikter i ögonblicket, smartare beslut och åtgärder.

Hög tid för företag att prioritera dataläskunnighet

Paul Barth

Nyckeln är att börja med att ta reda på vilka datakunskaper som finns i organisationen. Företagsledare tenderar att överskatta datakunskaperna. Mer än hälften av företagsledarna anser att deras personal har förtroende för datakunskaperna. I verkligheten är det bara omkring en tiondel av de anställda som säger att de känner sig helt säkra inom det området. Det är bara genom att förstå de anställdas förmågor och behov som chefer kan börja hjälpa dem att bli datakunniga och öka värdet av deras bidrag – till nytta för företagen, dess kunder och de anställdas karriärer.

Processen för att främja dataläskunnighet handlar inte om att använda den senaste tekniken eller att utbilda en handfull personer till dataexperter. Det är mer systematiskt än så och innebär att en kultur av nyfikenhet, kollektiv problemlösning, konsekvent ifrågasättande och testning av insikter etableras som en central del av varje affärsbeslut. Organisationer som genom att bli mer datadrivna ökar sannolikheten för att rätt beslut fattas för deras verksamhet och vid rätt tidpunkt. Även om det är bra att alla i organisationen är datakunniga bör organisationer börja med att utbilda dem som kan skapa störst värde, med planen att på sikt kunna utbilda alla.

En organisation med god dataläskunnighet är mer flexibel, förberedd, innovativ och har också större chans att behålla sin personal. Under de senaste tolv månaderna har 35 procent av de anställda bytt jobb på grund av bristande dataläskunnighet och utbildningsmöjligheter.

Den globala pandemin har belyst betydelsen av dataläskunnighet och många företag har börjat förlita sig på data för att upptäcka nya mönster, reagera på förändrade kundbeteenden och fatta de första besluten i en ny miljö med många okända faktorer. Under de kommande åren räknar vi med att se en acceleration av utbildning i dataläskunnighet inom de mest framtidsinriktade organisationerna.

Av Paul Barth, globalt ansvarig för dataläskunnighet på Qlik

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>