Handelskammaren om nya villkor för korttidspermittering: Bra – men inte i närheten av tillräckligt

Regeringen har i dag presenterat en uppgörelse om generösare regler för korttidspermittering.

Handelskammaren om nya villkor för korttidspermittering: Bra – men inte i närheten av tillräckligt 1
Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare

Det är bra – men inte i närheten av tillräckligt, menar Stockholms Handelskammare.

– Det ligger i linje med vad vi efterfrågat, men det man lagt på bordet så här långt är otillräckligt. Vi tror att regering och samarbetspartier behöver ta höjd för en kostnadsram på omkring 400 miljarder för att långsiktigt rädda jobb och företag från permanenta skador, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Enligt en ny analys som WSP genomfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare skulle en utveckling med 5 procent lägre BNP och 500 000 fler arbetslösa årligen försvaga statsfinanserna med ungefär 250 miljarder kronor och orsaka ett bortfall på 250 miljarder kronor i produktionsvärden.

Därför har Stockholms Handelskammare bland annat efterfrågat en uttalad beredskap från regering och samarbetspartier att investera omkring 400 miljarder kronor i åtgärder för att rädda jobb och företag.

Inom ramen för den satsningen bör systemet för korttidspermitteringar vidgas avsevärt.

Det besked som regering och samarbetspartier kom med på dagens pressträff är därmed en rörelse i rätt riktning, enligt Stockholms Handelskammare.

– Det är en positiv förändring, men sammantaget går det långsamt och åtgärderna är alldeles för småskaliga för att bita och göra skillnad när varslen haglar och inskrivningarna på Arbetsförmedlingen ligger på enormt höga nivåer, säger Stefan Westerberg.

– Vi menar att det vore ansvarstagande att ta höjd för investeringar på runt 400 miljarder kronor istället för att riskera en situation där kostnaden över tid riskerar att bli ännu större, men med mycket negativa konsekvenser för samhället och individer. Vi tror att arbetsgivaravgifterna tillfälligt behöver helt behöver slopas, hyresstödet behöver bli starkare och det kommer säkerligen behövas någon typ av likvidstöd för företagen som förlorat alla sina intäkter, säger Stefan Westerberg.