Hållbarhetsfrågorna sätter kursen för tillväxt och framtida investeringar

Affärspotentialen och tillväxtmöjligheterna är stora för de företag som satsar på hållbarhet.

Hållbarhetsfrågorna sätter kursen för tillväxt och framtida investeringar 1Omställning har blivit en viktig del i vardagen hos många svenska företag där efterfrågan om hållbara produkter och tjänster bidrar till nya affärsmöjligheter. Men hur stora värden ger det att mäta ESG? Går det att skapa tillväxt och avkastning på hållbara investeringar? Hur ligger svenska bolag till i sitt hållbarhetsarbete jämfört med resten av världen? Vad behöver göras och vart är vi på väg i utvecklingen?

Torsdag 26 mars deltar några av vårt lands främsta experter inom hållbarhet, tillväxt och investeringar i en paneldiskussion i ämnet:

Adam Kostyal, Head of European Listings Nasdaq
​Anna Ryott, Styrelseproffs & entreprenör, Summa Equity
​Andreas Gyllenhammar, Innovation- & hållbarhetschef Jämtkraft
​Anders Langworth, Head of Group Sustainable Finance, Nordea

Program och mer information hittar ni på arebusinessforum.se

ESG (environmental, social, governance) är begreppet som samlar några av vår tids viktigaste komponenter för att mäta och följa upp hållbarhetsarbete. Missa inte spännande diskussioner under Åre Business Forum, med några av landets främsta experter inom området. De kommer lyfta potentialen, möjligheterna och hoten kring en av vår tids viktigaste frågor för tillväxt och framtida investeringar.