Göteborgsföretaget Teknosell coachar Scaniasäljare lansering av Next Generation Scania

Göteborgsföretaget Teknosell har avtalat om ett utökat globalt program där säljkåren coachas i att förklara värdet av Scanias nya generation transportlösningar, vilka lanserades i Paris den 23:e augusti.

Teknosell är ett utbildningsföretag som utvecklat en ny metod för att coacha säljare och servicepersonal. Med en investering på över 20 miljarder är lanseringen av Next Generation Scania den största satsningen i företagets 125-åriga historia, och Teknosells VD Kristian Rosvall gläds åt att nu kunna berätta om hans företags del i samarbetet.IT-Finans.se

“Vi har coachat Scanias globala säljkår i mer än ett år innan lanseringen, för att säkerställa att alla säljare kan kommunicera värdet av de nya erbjudandena på ett bra sätt. Genom att förbereda varje individ i säljkåren på det här sättet har Scania brutit ny mark inte bara med sina transportlösningar, utan även i hur man förbereder säljkåren inför en global lansering. Med den utökning av programmet som nu beslutats kommer vi att fortsätta coacha säljkåren även efter lanseringen, samt utöka omfattningen till att täcka 26 språk och 69 länder.”

Traditionell sälj- och produktutbildning bygger oftast på lärarledd träning, vilken är kostsam och logistiskt svår att arrangera i globala företag. Alternativt används webbaserade utbildningar som är kostnadseffektiva, men där den mänskliga interaktionen saknas. För att kringgå dessa begränsningar tränar Teknosell enskilda säljare med hjälp av en ny metod som utvecklats och testats under flera år med Scania som första stora kund.

“Vi insåg att det skulle vara nödvändigt att coacha varje säljare individuellt om vi skulle kunna säkerställa att alla i den globala säljkåren var redo att sälja ett helt nytt erbjudande på rätt sätt. Det var en utmaning att hitta en metodik som både når varje individ, och som samtidigt kan skalas upp enhetligt i så många länder. Idag har vi hittat ett sätt att nå flera tusen säljare och coacha dem kostnadseffektivt på sina lokala språk. På det sättet mäter vi upp att varje individ globalt kan leverera ett budskap som går i samklang med företagets vision, på ett jordnära sätt.” säger Kristian Rosvall.

”Det är en utmaning att som global aktör samordna träning för att se till att en stor målgrupp får samma utbildning – vilket är något Teknosells program lyckas med, dessutom på lokalt språk vilket i många fall är en förutsättning för ett lyckat resultat. Teknosells coachingmetod gör att vi kan nå flera tusen säljare runt om i hela världen på veckobasis och att vi kan mäta resultat och framsteg på individnivå, vilket vi uppskattar väldigt mycket, säger Eric Ljunggren, Sales Development Manager på Scania.

Program har genomförts med Scania på olika marknader för att validera metoden under flera år. I Spanien, som är en av de marknader där programmen löpt under längst tid, hade 94% av säljcheferna en positiv inställning till resultaten i en undersökning som genomfördes efter 18 månader.

“Vi menar att vår metod helt enkelt är ett smartare sätt att träna säljare och servicepersonal i stora organisationer. Chefer har länge varit trötta på utbildningssatsningar av engångskaraktär som inte ger någon bestående förbättring av det dagliga beteendet.  Scania såg behovet av ett bättre sätt att träna sin personal i samband med lanseringen, och vi tycker att det utökade samarbetet med dem är ett bra exempel på hur vi kan hjälpa globala företag att uppnå sina mål.”

Enligt Rosvall är nu en fortsatt expansion och etablering på den globala marknaden högsta prioritet för företaget, som startades av hans far med en kompanjon i Göteborg 1987.