Cognosec listar sin aktie på Nasdaq First North i Stockholm och publicerar bolagsbeskrivning

Cognosec AB (publ) (“Cognosec” eller “Bolaget”), en ledande Cybersäkerhetskoncern och leverantör av diversifierade lösningar inom Cybersecurity med verksamhet i Europa, Afrika och Mellanöstern.

Har godkänts av Nasdaq First North och förväntas inleda handeln av sina aktier torsdagen den 22 september under symbolen COGS med ISIN SE0007604061. Bolaget har sammanställt en företagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North, och som idag finns tillgänglig på Cognosecs hemsida www.cognosec.se.copyright

Jacubus Paulsen, styrelseordförande i Cognosec säger – “Cognosec är ett ackrediterat, lönsamt och skuldfritt bolag som erbjuder cybersäkerhetslösningar runt om i världen. Cognosec har visat upp stark tillväxt den senaste tiden och har betydande potential genom ytterligare organisk tillväxt och förvärv. Genom förvärv av bolag inom cybersäkerhetslösningar avser vi att fortsätta etablera operativa centra i nyckelgeografier och expandera produkterna och tjänsterna i vår portfölj. Vi har en skalbar plattform, som vi bedömer stärker vår marknadsposition och där listningen bedöms att bli en avgörande milstolpe i Cognosecs utveckling”.

Bakgrund om motiv till listningen

Bolagets försäljning utvecklas väl och Bolaget har flera kontrakt på gång inom områdena ”Managed Services”, ”Penetration Testing” och ”Intrusion Prevention Services”. Dessutom har Bolaget identifierat ett flertal förvärvsmöjligheter som skulle kunna förstärka kunderbjudandet ytterligare. Därför bedömer styrelsen att Cognosec nu är redo att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North, vilken från och med idag finns tillgänglig på Cognosec’s hemsida, www.cognosec.se.

En listning av Bolagets aktier på NASDAQ First North ökar dessutom synligheten vilket förväntas höja intresset för Bolaget och dess produkter och tjänster. En listning ökar också Bolagets transparens, vilket bygger trovärdighet och stärker varumärket bland viktiga målgrupper, som till exempel existerande och potentiella kunder, samt nyckelmedarbetare. En listning ger också förbättrad tillgång till kapitalmarknaderna och möjligheter att använda Bolagets aktier som betalning vid förvärv.

Slutligen skapar en listning på Nasdaq First North förutsättningar för likvid handel i Bolagets aktier