Freja eID+ blir ny ID-metod i AFA Försäkrings FoU-system

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.

Freja eID+ blir ny ID-metod i AFA Försäkrings FoU-system 1Den statligt kvalitetsmärkta e-legitimationen Freja eID+ blir ny identifieringsmetod för inloggning till AFA Försäkrings FoU-portal som forskare använder för att ansöka om finansiering.

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande finansiärer av forskning inom arbetsmiljö och resultaten av forskningen omsätts i praktisk nytta på arbetsplatserna. Årligen satsar AFA Försäkring 150 miljoner kronor på forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom privat och offentlig sektor.

Med Freja eID+, Sveriges enda mobila e-legitimation som granskats och godkänts av DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, förstärks säkerheten vid inloggning till FoU-portalen.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Oavsett om Freja eID används i bred bemärkelse eller i smala tjänster så visar det att intresset för en statligt kvalitetsmärkt e-legitimation på tillitsnivå 3 är vida utbrett bland allehanda digitala förfaranden.”