Framgångsrik automatisering kräver starkt ekosystem

Digitaliseringen pågår med full kraft och förändrar vårt sätt att arbeta och se på vår verksamhet.

Framgångsrik automatisering kräver starkt ekosystem 1
Hans Halldén, Country Manager OpusCapita Sverige

Samtidigt är företag osäkra på hur digitaliseringen påverkar deras affärsmodell. Risken att bliomkörd av konkurrenter och fastna i gamla system och omoderna affärsmodeller föder rädsla.

Vi har vaggats in i föreställningen att vi verkar i en pappersbaserad process. Men snart ser vi inte fakturor längre. Detta är ett helt nytt angreppssätt som vi måste anamma för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi befinner oss i en utbytesmarknad mellan skräddarsydda och standardiserade system. De företag som för 20 år sedan köpte ekonomisystem fick ett skräddarsytt system kodat just för dem.

Vissa företag börjar med att automatisera enklare processer som till exempel resebokningen. Andra tar ett brett grepp och automatiserar allt från indirekta inköp till leasingavgifter. Det finns inget egenvärde i att göra saker manuellt. Alla företag bör ha som målsättning att automatisera så mycket av företagets processer som möjligt och skapa ett gemensamt ekosystem för samtliga betalningar. Ett fulländat ekosystem bygger ytterst på att det finns ett standardiserat globalt nätverk där inköp, försäljning och betalning sammanförs i ett ekosystem.

Många företag kan idag effektivt handskas med sina betalningsrutiner för indirekta inköp. Fördelen med ett standardiserat system är att det även kan hantera mer komplexa indirekta inköp. Genom att utnyttja den samlande kraften i automatiserade lösningar genom hela ekosystemet av betalningar på en gemensam plattform ökar företag sin kontroll, effektivitet och transparens.

En implementering av automatiserade processer och anammandet av ett ekosystem från inköp till betalning, kräver också att företag tar hänsyn till organisatoriska aspekter. Värde skapas genom att dialogen ökar mellan företagets vitala funktioner. Det handlar alltså om en gemensam vision för allt digitalt och automatiserat. Det är ett sätt att garantera att flera sidors erfarenhet och kunnande utnyttjas. Genom att kombinera teknologi, kreativitet och strategisk expertis kommer kundupplevelsen bli bättre och därmed i längden gynna affärerna.

Ändå möts ökad automatisering av verksamheten ofta med misstänksamhet. Bland de företag som övervinner rädslan för automatisering ökar dock snabbt motivationen bland medarbetarna. Repetitiva och rutinartade arbetsmoment reduceras och samtidigt frigörs tid för värdeskapande aktiviteter för medarbetare som tidigare utförde motsvarande uppgifter.

Alla företag bör ha som målsättning att automatisera så mycket av företagets processer som möjligt och skapa ett gemensamt ekosystem från inköp till betalning för att optimalt utnyttja möjligheterna som ges i den digitala tidsåldern. Det finns idag inget egenvärde i att göra saker manuellt, utan vi lever i en epok där förändringshastigheten är hög och där kontinuerligt uppdaterade system är en förutsättning för konkurrenskraftig överlevnad.

Hans Halldén, Country Manager OpusCapita Sverige