Företagsetableringar och export påverkas av pandemin

Många företag i Skåne har det tufft under pandemin.

Företagsetableringar och export påverkas av pandemin 1
Ulrika Ringdahl, VD för Invest in Skåne

Region Skånes bolag Invest in Skåne arbetar intensivt med att förbättra situationen för dessa företagare.

Ett av Region Skånes uppdrag handlar om att främja utvecklingen av Skånes näringsliv genom etableringar av nya företag i Skåne och att stödja befintliga företags export. Detta för att generera arbetstillfällen, större skatteintäkter och ökad välfärd i Skåne.

Enligt Ulrika Ringdahl, VD för Invest in Skåne, har covid-19 haft stor inverkan på investeringar och export i Skåne.

– De flesta pågående etableringar i Skåne har av naturliga skäl pausats då det inte gått att resa hit, men vi får trots allt in nya förfrågningar vilket inger tillförsikt. Vi fokuserar nu också på de utlandsägda företag som redan finns här.

– Det finns en oro att företag flyttar hem efter Corona och det vill vi undvika. De utlandsägda företagen i Skåne bidrar till 25 procent av Skånes arbetstillfällen och står för en stor andel av regionens export och är därför viktiga för oss alla, säger hon.

– På exportsidan upplever vi en stor skillnad mellan olika branscher. Life science, tech och så klart e-handel ökar enormt medan andra branscher, till exempel handel och tillverkning, har det mycket tuffare.

Vad gör Invest i Skåne för att hjälpa till i detta läge?
– Mycket av vårt arbete pågår som vanligt men vi deltar också i olika stödinsatser för att hjälpa de skånska företagen. Det handlar till exempel om omställningscheckar och företagsakuter. Det är insatser som vi gör i samarbete med bland annat koncernkontorets avdelning regional utveckling, Business Sweden och det statliga utvecklingsbolaget Almi.

Tror du att det, på grund av covid-19, blir några permanenta förändringar i hur investeringar och export kommer att fungera i framtiden?
– Coronapandemin kan accelerera den pågående utvecklingen mot en regionalisering av industriföretagens produktion och handel, inklusive en omorientering av företagens leverantörskedjor mot ökad lokal och regional försörjning av insatsvaror, bland annat för att minska sårbarheten vid kriser. Därför förespråkar Invest in Skåne ett fokus framåt på närmarknaderna, det vill säga Norden och Europa.