Stark start på börsåret
Hem FINANS Ett stark start på börsåret

Ett stark start på börsåret

Publicerat av: Redaktionen

Året har inletts med börsuppgångar på många marknader, inte minst i Europa.

Vi står för tillfället mitt i rapportperioden för fjolårets avslutande kvartal, och inte överraskande kämpar många företag med höga kostnader i spåren av den stigande inflationen.

Årets första halvår väntas bjuda på svag vinstutveckling för bolagen, men med ett trendskifte under andra halvåret. I ett läge där det råder osäkerhet kring konjunktur och företagens utveckling konstaterar vi att det borde finnas möjligheter för aktiva förvaltare att skapa ett mervärde för sina kunder, upp till bevis!

Breda uppgångar på flertalet marknader
Året har inletts med börsuppgångar, och efter en svagare utveckling i december är vi därmed tillbaka i den positiva trend som inleddes under hösten. Ser vi till utvecklingen räknat i svenska kronor har vi breda uppgångar på framförallt europeiska marknaderna, där aktieindex stigit med hela 15–20 procent de senaste tre månaderna. Förhoppningar om att vi passerat det värsta vad gäller inflationen och att räntehöjningstakten från amerikanska Federal Reserve kommer att avta är en viktig anledning till trendskiftet. Ett led i detta är att dollarn tappat i styrka och fallit mot samtliga världsvalutor, och även den svenska kronan har stärkts mot dollarn och handlas idag runt 10,2 kronor, en förändring på drygt 10 procent sedan topparna för ett kvartal sedan.

Samtidigt har tillväxtmarknaderna utvecklats väl vilket delvis förklaras av dollarförsvagningen, men framför allt drivs det av en återhämtning på den kinesiska aktiemarknaden efter att covidrestriktionerna lättats. Att restriktionerna släppt ökar förhoppningarna om att efterfrågan från kinesisk industri ökar, vilket även kommer att ha en positiv effekt på övriga tillväxtmarknader och råvaruproducerande länder. Som ett resultat har såväl börsen i Shanghai som Hong Kong uppvisat en tvåsiffrig uppgång under inledningen av 2023. Ser vi till utvecklingen det senaste året är fortfarande avkastningen på tillväxtmarknaderna negativ, medan ett globalt aktieindex nu har levererat en positiv avkastning om 2 procent.

Värderingen av aktier på mer normala nivåer
Skiftet i konjunktur, stigande kostnader och vikande efterfrågan gör att det finns en tydlig osäkerhet i analytikernas vinstprognoser för börsbolagen. Vi står för tillfället mitt i rapportsäsongen, och vad som rapporteras och kommuniceras avseende vinstutvecklingen och efterfrågan lär både sätta humöret på marknaden och ge en fingervisning om hur analytikerna skruvar i sina modeller. Förväntansbilden kring bolagens vinsttillväxt har också justerats ned löpande under 2022, där analytikerna inför bokslutsrapporterna hade halverat sina förhoppningar om kommande års vinstutveckling.

Stark start på börsåretVärderingen av aktiemarknaden har fallit sedan toppnivåerna för ett par år sedan och ligger i de flesta fall i nivå med historiska nivåer. P/E-talet (pris/vinst) för ett globalt index ligger idag på 15, att jämföra med närmare 20 som högst. Den amerikanska börsen har också kommit ned i värdering, till P/E 18, men det är fortfarande den marknad som sticker ut med en tydligt högre nivå än historiskt. Faktum är att premievärderingen för USA jämfört med övriga världen, med undantag för åren efter covid, är på den högsta nivå vi haft under 2000-talet.

Det innebär i sin tur att om vi exkluderar USA från globalindex så är värderingen 12,6 vilket är 25 procent lägre än vid toppnivåerna och tydligt under snittet det senaste decenniet. Visserligen svarar USA för omkring 60 procent av värdet i ett globalt index, så att exkludera marknaden och säga att börsen är billig kanske är att förenkla situationen något.

Fokus flyttar (åtminstone tillfälligtvis) till bolagsrapporterna
I skrivande stund är vi mitt inne i rapportperioden för 2022 års sista kvartal. Om resultatutfallet bland bolagen på amerikanska S&P 500 är en fingervisning kring den kommande utvecklingen så ger det inte något större understöd för börsen, utan visar generellt på svagare utfall än väntat, i alla fall om resultaten ställs i relation till analytikernas prognoser. Hittills tyder resultaten på en negativ vinsttillväxt under det fjärde kvartalet, och tyder på att vi kan ha det sämsta utfallet för vinsterna sedan 2017 och för försäljningen sedan 2019. Det är också det sjätte kvartalet i rad med försvagade marginaler bland de amerikanska storbolagen. Den främsta anledningen är stigande kostnader, för även om inflationen i USA börjat att falla tillbaka från toppnivåerna så visar producentpriserna fortsatt årlig ökningstakt på minst 6%, en nivå som hållit i sig 21 månader i rad. Att det slår på marginalerna blir tydligt då försäljningen för de bolag som rapporterat endast ökat med omkring 4%, och företagen har således inte lyckats kompensera för kostnadsökningen.

Blickar vi framåt förväntar sig dock analytikerna att bolagen kommer att höja marginalerna kvartal för kvartal under 2023. Samtidigt ligger i prognoserna att vinsterna för S&P 500 som helhet kommer att falla under de inledande kvartalen, för att sedan återhämta sig kraftfullt under andra halvåret med en tillväxt på 5 respektive 11 procent under det tredje och fjärde kvartalen. För helåret 2023 ligger det en vinsttillväxt på 3–4 procent i prognoserna. Fortsatt är det således fortsatt osäkerhet kring var vinster och försäljning tar vägen, men ställer vi det i ett historiskt perspektiv brukar aktiekurserna börja röra sig uppåt 6–9 månader innan vi faktiskt kunnat se en vändning i bolagens lönsamhet

Dags för aktiva förvaltare att kliva fram?
I ett läge där konjunkturen viker och förutsättningarna förändrats, med hög inflation och stigande räntor, borde det finnas förutsättningar för bra förvaltare att prestera bättre än genomsnittet. Under många år med fallande eller extremt låga räntor och stadigt konstant stöd från centralbankerna så har den enklaste (och kanske bästa) strategin för placeringar varit att köpa indexfonder. Många aktiva förvaltare har haft oerhört svårt att skapa värde för sina kunder och det har också inneburit att flödena in i indexprodukter varit enormt. Men det finns de som hävdar att vi nu kan vara i en brytpunkt, där det gäller att vara mer selektiv och hitta de aktier som kan prestera bra och inte bara passivt exponera sig mot de bolag som är störst i index. I en miljö där rabatter på fonder tillfaller kunderna direkt så har också de faktiska skillnaderna i kostnader för en aktiv och passiv fond minskat betydligt det senaste decenniet. Förutsättningarna för att en aktiv fond ska lyckas kan alltså vara bättre än på länge. Det återstår bara att välja rätt förvaltare, ett jobb som vi gärna hjälper dig med.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>