Endast varannan svensk vet vad de har för sparränta

Majoriteten av svenskarna sparar sina pengar på ett sparkonto.

Endast varannan svensk vet vad de har för sparränta 1
Ulf Ahrner, vd på fondroboten Fundler

Men endast varannan sparare vet vad de har för sparränta. Dessutom tror majoriteten av svenskarna att deras pengar behåller, eller till och med ökar, sitt värde på ett nollräntekonto – trots inflationen. Det visar en ny undersökning från den oberoende fondroboten Fundler.

Drygt varannan svensk, 54 procent, har sitt primära sparande på ett sparkonto hos banken. Trots att det är den vanligaste sparformen finns en utbredd okunskap om sparräntor.

Det visar en ny Ipsos-undersökning som genomförts på uppdrag av Fundler. Bland de som främst lägger undan pengarna på sparkonto uppger hela 46 procent att de inte vet vad de har för sparränta. Något som indikerar att många sparar räntelöst – utan att veta om det.

– Det är givetvis olyckligt att majoriteten av svenskarna ligger kvar i gamla hjulspår och sparar sina pengar på ett sparkonto med väldigt låg eller ingen ränta alls. Den årliga inflationen ligger normalt på 1,5–2 procent. Det innebär att en minst lika hög räntesats krävs för att pengarna inte ska tappa i värde eller köpkraft. Ett vanligt sparkonto hos banken med nollränta är alltså en ren förlustaffär. Idag finns det så pass bra, säkra och lätta alternativ att ingen längre bör ha sitt långsiktiga sparande på ett nollräntekonto, säger Ulf Ahrner, vd på fondroboten Fundler.

Svenskarna känner inte till värdeminskningen På ett sparkonto utan ränta tappar pengarna i värde på grund av inflationen. Något som majoriteten av svenskarna saknar kunskap om. Den vanligaste gissningen är istället att värdet är oförändrat och somliga tror till och med att värdet ökar. Knappt var tredje svensk är medveten om att pengarnas värde minskar över tid om de ligger på ett sparkonto utan ränta.