Fler anställda använder privata digitala tjänster i jobbet när de arbetar hemma

När många arbetar hemma finns det risk för att arbete och privatliv börjar flyta ihop.

Fler anställda använder privata digitala tjänster i jobbet när de arbetar hemma 1Faktum är att nästan var fjärde anställd (24 procent) uppger att de har ökat användningen av privat epost medan de arbetat hemma. Det visar en ny rapport från Kaspersky How COVID-19 changed the way people work, som också omfattar siffror från svenska respondenter.

Det ”nya normala” som många anställda nu står inför har börjat påverka gränserna mellan arbetsliv och privatliv. Drygt en fjärdedel, 27 procent, av de tillfrågade svenska respondenterna uppger att de lägger mer tid på att jobba nu än vad de gjorde tidigare. Samtidigt uppger 33% av de svenska respondenterna att de lägger mer tid på personliga aktiviteter än tidigare. Denna förändring kan komma av att många anställda inte lägger lika mycket tid på att resa eller pendla till arbetsplatsen.

I rapporten framkommer också att det blivit svårare för anställda att skilja på jobbrelaterad och privat IT-användning. Att anställda tar för vana att använda privata digitala tjänster i arbetet ökar både riskerna för ”skugg-IT” och för att känslig information kommer i orätta händer. 27 procent av de svenska respondenterna uppger att de använder egna e-postkonton för arbetsrelaterade frågor och 24 procent medger att denna användning har ökat under tiden de arbetat hemifrån. 18 procent uppger också att de använder personliga meddelandetjänster, som inte har godkänts av företagets IT-avdelning, och 39 procent av dessa personer använder dem också oftare än vad de gjorde tidigare.

Dessutom säger 43 procent att de läser mer nyheter nu än vad de gjorde innan de började arbeta hemifrån. Det är naturligt att människor vill hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen, men 66 procent uppger att de tar del av dessa nyheter från en enhet som de använder i arbetet, vilket kan leda till infektioner med skadlig kod om de anställda inte är uppmärksamma på vilka webbplatser de besöker.

  • Det är viktigt att företag och verksamheter hittar en balans mellan användarvänlighet, affärsbehov och säkerhet. För att uppnå detta bör företag bara ge tillgång till tjänster med minimalt med nödvändiga privilegier, implementera en VPN-lösning och att bara använda säkra och godkända företagssystem. Dessa typer av programvara kan ha vissa begränsningar som minskar användbarheten något, men erbjuder större garantier för att upprätthålla en god säkerhet, säger Andrey Evdokimov, Chief Information Security Officer på Kaspersky.

För att säkerställa att företag gör allt de kan för att skydda sina anställda och företagets data rekommenderar Kaspersky att arbetsgivare följer dessa råd:

  • Planera grundläggande utbildningar för att öka säkerhetsmedvetenhet hos dina anställda. Detta kan göras online och täcka väsentliga rutiner, såsom konto- och lösenordshantering, e-postsäkerhet och slutanvändarsäkerhet. Kaspersky och Area9 Lyceum har förberett en gratis modul för att hjälpa anställda att arbeta säkert hemifrån
  • Se till att enheter, programvara, applikationer och tjänster är uppdaterade med de senaste versionerna
  • Installera beprövad säkerhetsprogramvara, till exempel Kaspersky Endpoint Security Cloud, på alla användarenheter, inklusive mobila enheter, och slå på brandväggar. Alla lösningar som används bör inkludera skydd mot webbhot och nätfiske via e-post

För anställda och hemanvändare som måste arbeta från sina privata enheter, rekommenderar Kaspersky:

  • Använd en pålitlig säkerhetslösning, till exempel Kaspersky Security Cloud, för omfattande skydd mot ett brett utbud av hot
  • Ladda bara ned pedagogiskt och underhållande innehåll från pålitliga källor