En av världens snabbaste blockchain-accelerator, utvecklad av Stockholmsbaserade growtech-bolaget BlueBarricade

Blockkedjeteknik är extremt hett och förväntningarna enorma.

En av världens snabbaste blockchain-accelerator, utvecklad av Stockholmsbaserade growtech-bolaget BlueBarricade 1
Ledningen i BlueBarricade fr v: Peter Hellman (styrelseordförande) Fredrik Rosengren (CEO), Mikael Bramstedt (grundare), Jan Josephson (CTO). Foto: Tom Goren

Analysföretaget Gartner spådde 2019 att tekniken kommer att ha skapat totala affärsvärden för hisnande 3,1 biljoner dollar – motsvarande 30 000 miljarder svenska kronor – senast år 2030. (Källa) En blockkedja beskrivs enklast i form av en decentraliserad databas där många kopior av samma information gör det omöjligt att manipulera historik i efterhand. En realtidsvy, om man så vill, med spårbarhet, sökbarhet och transparens, där originalet finns kvar i minst 100 år.

Det som saknats hittills är en produkt med hastighet och en process direkt anpassad för hårdvara. BlueBarricade kommer att kunna göra upp till 1000 transaktioner per sekund eller 80 miljoner transaktioner per dygn, att jämföra med de cirka 4 miljoner realtidstransaktioner per dygn vilka är möjliga idag. Därmed klarar BlueBarricade uppskattningsvis 98% av de transaktionsflöden som körs av världens Fintech och Digital Assets.

– Den prestandan har BlueBarricade löst men vi är inte nöjda där, säger Mikael Bramstedt, en av bolagets grundare, tillika arkitekt av Swish för en storbanks räkning samt medgrundare av kreditkortslösningen Netgiro, sedermera sålt till ett bolag på Nasdaqbörsen.

– Om det blir möjligt att klara så många transaktioner är steget inte långt till exempelvis globalt bank-ID eller motsvarande elektronisk identifikationshandling. En anledning till att blockkedjor ännu inte fått sitt stora genomslag inom B2B är att de gått långsamt, en större blockkedja kräver mycket processorkraft. I företag, fabriker eller banker har det varit omöjligt att använda tekniken i transaktionsintensiva processer. Vi kan distribuera en blockkedja i IBM:s stordator, vilket gör att den nu kan användas till helt nya applikationer och affärsprocesser. Inom flera sektorer kan blockkedjan svara upp till de centrala och framtida kraven på spårbarhet.

– Dessutom kan vi leverera en säker lösning, fortsätter Bramstedt. IBM och dess stordatorer är inblandade i 97% av världens bankaffärer, samt 90% av alla kreditkortstransaktioner, företrädesvis Visa, Mastercard och American Express.

Via BlueBarricades globala Embedded System Agreement (ESA-avtal) med IBM anpassas blockchain-acceleratorn till IBM Mainframe z/OS och IBM LinuxONE Enterprise-processor. Styrkan ligger i en algoritm för att synkronisera gamla och nya system, där central processorkraft från superdatorer ger en enorm turbokraft. IBM:s senaste hårdvarukryptering gör det också omöjligt att avkryptera eller hacka BlueBarricades blockkedjor.

Ett framtida viktigt användningsområde för BlueBarricades blockchain-accelerator är att skapa en global databas med spårbar och säker information om covid-19 och andra virusepidemier. Det finns också tankar på ursprungsmärkning av allt det plastavfall som dumpas i våra världshav, samt att kunna spåra att exempelvis stora gruvföretag inte använder sig av barnarbetare. Ett annat pågående case är inom musikbranschen och handlar om att aktörer ska få ett redskap för att följa EU:s copyrightdirektiv från 2019, vilket är planerat att träda i kraft senast den 7 juni 2021.

– Möjligheterna är oändliga, säger Mikael Bramstedt. Vårt nästa steg blir att, tillsammans med IBM, addera artificiell intelligens till vår accelerator efter krav från stora industrikunder.