Bublar Group stärker positionen i Asien med CIMB Bank Philippines och nytt tillstånd

Bublar Group AB, kan meddela att dotterbolaget Vobling Asia Inc. i Manila har fått i uppdrag av CIMB Bank Philippines att skapa AR-applikationer för att bättre visualisera och förklara bankens tjänster.

Bublar Group stärker positionen i Asien med CIMB Bank Philippines och nytt tillstånd 1Moderbolaget CIMB Group är den femte största banken i Sydostasien med huvudkontor i Malaysia och ca 40 000 anställda i 18 länder. Vidare har Bublar Group fått ytterligare uppdrag från fastighetsbolagen ArthaLand Corp. och Ortigas & Company. Den sistnämnda är en av Filippinernas större fastighetsbolag och uppdragen avser visualisering av nya byggprojekt med VR- och AR-teknologi.

”Ovanstående uppdrag avser initialt mindre ordervärden men är av strategisk vikt för Bublar Group då kundernas betydande verksamhet gör att vi har god möjlighet att expandera våra uppdrag. Genom kunduppdragen stärker vi vår position som leverantör inom den snabbväxande marknaden för XR-teknologi i Asien” säger Alexander Hamilton, VD Vobling Asia Inc. i Manila.

Utökat tillstånd

Uppdraget från CIMB Bank Philippines har möjliggjorts genom att Vobling Asia Inc. fått tillstånd av den filippinska ekonomiska zonmyndigheten (PEZA) att erbjuda sina tjänster till bolag inom Filippinerna. Tidigare var bolaget ett registrerat exportbolag och kunde därför endast exportera sina tjänster till utländska kunder. Genom det nya utökade tillståndet har Bublar Group-koncernen möjlighet att expandera även på den stora filippinska marknaden.