​EyeOnID förlänger teckningstid för spridningsemission

På grund av den börsoro som orsakats av Brexit har ID-skyddsbolaget EyeOnID beslutat att förlänga teckningstiden för sin pågående spridningsemission ytterligare två veckor.

Baserat på den oro som Brexit skapar på börsen har styrelsen för EyeOnID Group AB (publ) beslutat att förlänga teckningstiden med två veckor för den spridningsemission som pågår nu, fram till och med torsdag 14 juli 2016.

EyeOnID utvecklar ett ID-skydd som larmar kunden så fort EyeOnID funnit kundens inloggningsuppgifter, ID-handlingar eller kortuppgifter på obehöriga ställen, varpå kunden kan agera på att uppgifterna hamnat i orätta händer. Lansering av tjänsten eaykommer att ske i höst.

I förra veckan offentliggjorde EyeOnID en avsiktsförklaring kring samarbete med det i Norden ledande ID-skyddsförsäkringsbolaget mySafety Group som har över en miljon kunder och närvaro i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina.

– Den påverkan på börserna som annonserats på grund av Brexit ger skäl till att förlänga vår emissionstid. Vi förstår att aktiespararna kommer att fokusera på att hantera sina existerande investeringar kommande vecka. Samtidigt har vi stark tilltro till en lyckad produktlansering i höst. Avsiktsförklaringen med mySafety är ett tydligt exempel på att vår affärsmodell visat sig korrekt och där vi kommer att fylla en viktig funktion i våra partners produktportföljer, säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i EyeOnID.