Itello tecknar avtal med SPP för ökad automatisering och digitalisering

Itellos produkter och tjänster ger SPP förutsättningar att stärka sin marknadsposition och förmåga att adressera morgondagens krav och möjligheter.

Befintliga försäkringsavtal migreras till den nya plattformen för administration av SPP pensionserbjudanden.

Samarbetet mellan SPP och Itello initierades redan 2015, då i form av ett projekt kring fristående riskförsäkringar. Efter en längre tids utvärdering av olika alternativ och partners har SPP och Itello tecknat ett flerårigt avtal. Avtalet omfattar även att SPP kommer att byta nuvarande system för administration av pensioner och försäkringar och framtidsäkra administrationen med hjälp av Itello.itello

Den moderna plattformen kommer att ge SPP en rad fördelar för att möta affärskrav som:

  • Ökad effektivisering och automatisering i processer och arbetsmoment
  • Snabbare ta fram nya erbjudanden och lansera dem på marknaden
  • Förbättrad och förenklad intern kontroll och regelefterlevnad
  • Ökad flexibilitet i erbjudande och lösningar
  • Stärkt förmåga att verka i branschens allt mer komplexa digitala värdekedja
  • Reducerade kostnader i och med standardiserade lösningar

SPP har ett brett erbjudande av hållbara pensionslösningar för företag och individer. Det strategiska samarbetet med Itello ger oss en modern och flexibel plattform för sparande och risk. Vi kan erbjuda effektivare administration, mer lätthanterade pensioner och ökad digitala tillgänglighet för våra kunder, säger Monika Rappe, chef för Innovations- & Utvecklingsportföljen i SPP.

Framtiden blir vad vi gör den till
– Försäkringsbranschen är i förändring drivet av digitalisering och automatisering, en kontinuerlig prispress och allt högre krav från myndigheter för ökad transparens och kontroll, säger Per Agelii VD för Itello.

– Itello är väldigt stolta över att nu ha fått SPPs förtroende att som betrodd partner möjliggöra denna förändringsresa tillsammans. Vi har de senaste åren fått allt flera av branschens aktörer att inse fördelarna med branschgemensamma lösningar i ett system. Nu när SPP väljer att utöka samarbetet med Itello, etablerar de en framtidssäkrad IT-plattform som baseras på marknadens mest kompletta, kompetenta och kostnadseffektiva IT-stöd. Det möjliggör för SPP att effektivisera sina administrativa processer och kunna verka effektivare i en allt mer komplex digital värdekedja. Dessutom skapas en flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar och att snabbt kunna ta nya produkter, tjänster och affärsmodeller till marknaden, avslutar Per Agelii.