Wolters Kluwer lanserar molnbaserad arbetsplats för revisorer, redovisningskonsulter och ekonomer i Sverige

Wolters Kluwer lanserar nu Capego – den första molnbaserade helhetslösningen i sitt slag på den svenska marknaden. Först ut i produktsviten är Capego Bokslut.

Capego är en molnbaserad arbetsplats som bygger på en helt ny användarupplevelse med intuitiva arbetsflöden, integrerade program och tillgång till all information var man än befinner sig.

Cropped shot of a woman at cafe working on her laptop computer. Female wearing smartwatch using laptop with a coffee cup on table.

– Med Capego ligger vi steget före och kan redan nu erbjuda vad som kommer att vara självklarheter i framtiden. Det här är första etappen på vår resa för att möta marknadens krav på effektivare arbetsflöden och kvalitetssäkrade siffror, säger Katarina Thörnqvist, Managing Director för Skatt & Ekonomi på Wolters Kluwer, ledande leverantör av programvaror till Sveriges redovisningskonsulter, revisorer, ekonomer och skatteexperter.

Att Capego är molnbaserad innebär bland annat att användaren inte behöver tänka på uppdateringar, lagring av data eller backup. Det fungerar med automatik, vilket gör arbetet både enklare och säkrare.

– Våra kunder kommer att kunna arbeta på ett smart, effektivt och säkert sätt, säger Katarina Thörnqvist.

Gränssnittet är utvecklat för att vara enkelt och intuitivt med färre moment och knapptryckningar. En bättre översikt på skärm minimerar behovet av utskrifter på papper och alla noteringar görs digitalt vilket minskar risken för fel. Användaren har i sin roll som rådgivare stöd av olika analysfunktioner och möjligheten att grafiskt kunna åskådliggöra flöden och data på ett lättillgängligt sätt.

Programmen är utformade för att ligga så nära användarens verkliga processer och arbetssätt som möjligt. För att uppnå detta har Capego utvecklats i tätt samarbete med olika kunder, bland annat genom ett pilottest som genomförts på ett flertal PwC-kontor.

– Vi lade en gemensam plan på ett molnbaserat bokslutsprogram i samband med att vi överlät vårt program Kapell till Wolters Kluwer, berättar Magnus Eriksson, ansvarig för Business Services inom PwC. Nu har vi varit med i utvecklingsfasen och kunnat kravställa lösningen.

– Planen är att gå över till Capego Bokslut under hösten, säger han.

För Wolters Kluwer är synpunkterna från användarna ovärderliga i utvecklingen av ny programvara.

– Vi har fått otroligt värdefull input från våra kunder. Vi vill anpassa våra produkter efter hur man arbetar i praktiken, inte tvärtom, säger Gunnar Johansson, Product Management på Wolters Kluwer.

– Responsen vi fått från användarna har gett oss kvitto på att Capego Bokslut håller hela vägen, säger han.

Nästa program att ta plats i Capego och i molnet är Skatt, vilket planeras till någon gång nästa år.

Capego:
En molnbaserad arbetsplats för revisorer, redovisningskonsulter och andra ekonomer som ger användaren smartare och effektivare arbetsflöden samt kvalitetssäkrade siffror. Här samlas den funktionalitet som behövs för ett helhetsgrepp om bokslut, skatt, revision och analys. Uppdateringar och backup fungerar automatiskt och all data lagras i molnet, tillgänglig var man än är.