Vad innebär klimatpositiv för affären?

Kivra fick i förra veckan äran att delta på ett seminarium rörande klimatpositiv.

Vad innebär klimatpositiv för affären? 1Kivras VD Anna Bäck medverkade i panelen tillsammans med andra klimatpositiva bolag såsom GodEl, MAX och Brid. Syftet med seminariet var att ge organisationer och företag en språngbräda för att accelerera sitt klimatarbete på ett sätt som både gynnar planeten och affären.

Vill du och din organisation veta mer om klimatpositiv och begreppen klimatnetural och net zero? Se hela seminariet här.

Delar från programmet:
– Världen förändras: Hur kan klimatpositiv påverka affärerna?
– Vägval klimat: Guidning bland begreppen klimatneutral, net zero, klimatpositiv. På vilket sätt är klimatpositiv en transformativ handling?
– Standard för klimatpositiv: När kommer en global standard för klimatpositiv? Uppdatering från ISO och ICC.
– Konsumenternas bild: Hur uppfattas klimatpositiv på marknaden? Färska undersökningar från Novus och SIFO.
– Vd-panel modererad av Kaj Török, MAX.