Uppsala satsar på tech-sektorn

Uppsala har på kort tid blivit en av Sveriges ledande startupstäder och många investerare har fått upp ögonen för kommunen.

I syfte att stärka förutsättningarna för entreprenörer och bidra till Uppsalas långsiktiga tillväxt och attraktionskraft gör kommunen en särskild satsning på tech-sektorn.

Base10 får uppdraget att stödja innovatörer och investerare på den lokala tech-sektorn i ett tilldelningsbeslut från Uppsala kommun i dag.

– Uppsala har redan idag ett internationellt prisat innovationsstödssystem. Med denna satsning adderar vi till fler möjligheter och alternativ till entreprenörskap och innovation och stärker Uppsalas internationella konkurrenskraft samtidigt som vi vidgar arbetsmarknaden med fler konkurrenskraftiga företag, säger Marlene Burwick (S) kommunstyrelsens ordförande.

BASE10 startade sin verksamhet 2016 och driver idag ett framgångsrikt co-working space i Uppsala för nystartade tech-företag.

Genom Uppsala kommuns satsning på att strategiskt utveckla tech-sektorn i Uppsala kommer BASE10 nu skala upp sin verksamhet till en internationellt konkurrenskraftig standard. Med satsningen ska Uppsala ta upp kampen med städer som Stockholm, London och Berlin om att bli Europas tech-huvudstad.

Huvudmålet för Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, 70 000 nya jobb till år 2050.