Truetime förnyar assistansbranschen: ”Fått med toppskiktet av det globala näringslivet”

Personlig assistans ska bli smartare och enklare genom ökad digitalisering.

Truetime förnyar assistansbranschen: ”Fått med toppskiktet av det globala näringslivet”
Palle Andersson, vd Truetime

Bolaget Truetime backas av en bred skara välkända entreprenörer – bland annat tidigare utvecklingschefer för HM-koncernen och Tesla.

Truetime är ett verksamhetssystem som digitaliserar och flyttar resurser närmare brukaren.

– Målet är att assistansbolagen ska kunna utveckla en ännu bättre assistans med hjälp av högre effektivitet och lönsamhet. Vi som grundat Truetime har jobbat med assistansbranschen under lång tid och sett behovet av teknikdriven affärsutveckling ur ett mer generellt perspektiv, snarare än branschspecifikt, säger Anders Brismo, ordförande Truetime.

Truetime har sitt säte i Boden i Norrbotten, som just nu är i en blomstrande teknisk innovations- och expansionsfas. Grundarna är affärsutvecklare, företagare med lång tid i branschen och systemutvecklare som tidigare utvecklat system för personlig assistans. Förutom grundarna med erfarenhet från branschen backas Truetime av flera innovativa entreprenörer.

– Vi är övertygade om att framgångsrik utveckling drivs av att tillföra nya kompetenser och erfarenheter till branschen, säger Palle Andersson, vd Truetime.

Starka investerare
Investerargruppen och de partners som gått in tillhör toppskiktet i det globala näringslivet, bland annat Partnerinvest, som varit med från början; Mikael Gummesson, tidigare IT- innovationschef inom HM-koncernen; Tomas Vikström, tidigare utvecklingschef inom Tesla; Rickard Rahm, ägare av Sveriges äldsta städbolag Rahms Städ; samt Thomas Lindgren, pionjär och framgångsrik entreprenör inom det svenska spelundret.

– Med dessa personer säkerställer vi spets och resurser för att driva innovativ utveckling i branschen. Vi känner oss trygga i att ta en marknadsledande position inom en snar framtid, säger Anders Brismo.

– Många branscher är översköljda av abnorma tekniska system som till slut inte längre effektiviserar, utan istället blir enormt resurskrävande. Det känns fantastiskt att erbjuda ett system som skapar verklig nytta på alla nivåer i organisationen, säger Rickard Rahm.

Ska frigöra resurser
Tanken är erbjuda ett system med efterlängtade funktioner som kan höja marginaler och effektivisera administrationen.

– Pandemin har drivit assistansbranschens HR- och kundtjänstfunktioner till deras yttersta gräns genom att slutkunderna är i riskgrupp. Passtillsättning och vikariehantering har fått nya dimensioner. Det visar på vikten av att digitalisera – dels utifrån ett säkerhetsperspektiv, dels för att hantera svåra avvikelser, säger Palle Andersson.

Systemet rullas ut under mars efter att ha provkörts hos utvalda kunder under ett års tid.

– Assistansbolagen ska kunna utveckla en ännu bättre assistans med hjälp av högre effektivitet och lönsamhet. Vi samarbetar med bransch och användare för att se till att systemet utvecklas med utgångspunkt i deras verklighet, avslutar Anders Brismo.