Senaste Nyheter

Basefarm Tech Meetup 27/4

Effektivare DevOps med OpenShift DevOps är här för att stanna. Arbetssättet ger konkurrensfördelar då tidenfrån idé (kod) till affärssnytta i produktion (fungerande…
Skandiabanken i Norge valde Atea och Basefarm

Skandiabanken i  Norge har valt Atea och Basefarm som leverantörer av IT-driftstjänster i samband med att banken blir fristående från Skandias övriga bankverksamhet. Förvaltningsavtalet ingår i Skandiabanken ASAs strategi för…