Swedbank lanserar Enterprise Analytics Platform och gör sig med hjälp av Immuta redo för tillväxt genom framtidssäkrad datasäkerhet
Hem SÄKERHET Swedbank lanserar idag Enterprise Analytics Platform och gör sig med hjälp av Immuta redo för tillväxt genom framtidssäkrad datasäkerhet

Swedbank lanserar idag Enterprise Analytics Platform och gör sig med hjälp av Immuta redo för tillväxt genom framtidssäkrad datasäkerhet

Publicerat av: Redaktionen

En av Sveriges största bankkoncerner uppgraderar med framgång från traditionell dataåtkomst till sin Enterprise Analytics Platform.

Detta för att öka effektivitet, datasäkerhet och överensstämmelse med målet att driva på sin tillväxt i Europa.

  • Swedbanks Enterprise Analytics Platform är fem gånger mer effektiv och forsätter att förbättras efter säker migrering till molnet med hjälp av Immuta
  • Integrationen möter framtida behov för uppskalning, samlad datastyrning, och lägger grunden för ytterligare snabb tillväxt

Swedbank, en av Sveriges största bankkoncerner med mer än åtta miljoner kunder, har gjort sin data 100 procent tillgänglig enligt gällande regler och effektiviteten inom hela koncernen har blivit fem gånger bättre sedan de uppgraderade sin traditionella dataåtkomst. Den nya Enterprise Analytics plattformen tillåter ett omfattande, obrutet dataskydd i hela organisationen tack vare datasäkerhetsplattformen Immuta.

I en nyligen publicerad rapport, IDC InfoBrief, framkommer det att en av de högsta prioriteringarna för europeiska beslutsfattare på toppnivå är att bli en data-driven ”intelligent organisation”. Så många som 90 procent av de som tillfrågades säger att de anser det avgörande att ha en strategi för digitalisering för att kunna uppnå företagsvärden från deras data. Som en del av Swedbanks digitala transformationsresa så har gruppen arbetat med Immuta för att migrera deras Enterprise Analytics Platform till molnet, vilket gör det möjligt att anpassa sig till nya affärsbehov och bygga dataanalys för att driva sina maskininlärningsmodeller.

Målet med Swedbanks Enterprise Analytics Platform är att förbättra kundvärdet genom att sammanföra datakällor i en enda datasjö, migrera analytiska funktioner till molnet, skapa djupare insikter på en stor skala och förbättra marknadsledtiden hos data-användningsfall. Bankens befintliga on-premise lösning var nära slutet av sin livstid samtidigt som underhållskostnaderna för deras befintliga datasäkerhets- och accesskontrollslösning steg till ohållbara nivåer. De behövde en molnbaserad dataplattform som stödde djupinlärning, artificiell intelligens, säkra datautbyten och snabb analys i kombination med robust datasäkerhet.

Genom att använda Immuta och Databricks tillsammans med Azure, så utförde Swedbank en fullständig migrering av alla kritiska dataanalytiska arbeten till en säker molnmiljö på mindre än ett år. Immuta tillhandahåller en enhetlig datasäkerhetslösning, som kan urskilja mönster i stora datamängder (data discovery), automatisera klassificering, autentisering, revision, synkronisering av användare och taggar samt företagsstöd för både roll- och attributsbaserad accesskontroll. Denna integration uppfyllde framtida krav på uppskalning och enhetlig hantering av data.

Swedbank lanserar Enterprise Analytics Platform och gör sig med hjälp av Immuta redo för tillväxt genom framtidssäkrad datasäkerhet Vineeth Menon, Head of Data Lake Engineering hos Swedbank, säger: ”Vi behövde bygga en lösning som skulle upprätthålla förtroendet för vår säkerhet, hantering och åtkomst av interndata, samtidigt som vi skyddar våra kunders tillgångar och data. Vi visste att vi behövde ändra vår kultur, våra processer och plattformar för att skapa motståndskraft för framtiden. Vårt mål var att skapa en mer intelligent accesskontroll med större effektivitet.

Detta var bara möjligt genom att implementera en avancerad accesskontroll som underlättar en högre nivå av automation och transparens.”

”Förtroendet är nu inbyggt i våra processer, dataanvändare har ett syfte, och åtkomst är både behovsbaserat och säkert. Migreringsprocessen till molnet var en enorm transformation som nu ger datautvecklings- och analysteam tillgång till den data de behöver, när de behöver den,” avslutar Menon.

Immuta gör det möjligt för Swedbanks datautvecklingsteam att köra datamodeller på ett överensstämmande och säkert sätt via Databricks, samtidigt som ändamålsdriven åtkomst och användning upprätthålls. Denna modell går långt bortom traditionell rollbaserad accesskontroll, och möjliggör ett helt nytt förtroendeparadigm genom alla datadrivna team inom organisationen.

Colin Mitchell, VP för EMEA och APAC Sales, avslutar: ”Med hjälp av Immuta och Databricks så har Swedbanks Enterprise Analytics Platform låst upp en attributs- och ändamålsbaserad modell för accesskontroll. Denna uppgradering har redan skapat ett antal betydande fördelar. Till exempel så har en enhetlig datasjö möjliggjort bättre tillgång till all data över Enterprise Analytics plattformens olika funktionsområden. Implementeringen har förbättrat plattformens analytiska förmåga och minskat marknadsledtiden för nya produkter och tjänster.”

 

Relaterade Artiklar