Saxo Bank väljer Topcoder för att hitta digital kompetens on demand

Den digitala transformationen inom Saxo Bank ska genomföras med hjälp av crowdsourcing.

Saxo Bank väljer Topcoder för att hitta digital kompetens on demand 1Wipro, det ledande globala tjänsteföretaget inom IT-, konsult- och affärsprocesser och Saxo Bank Group (Saxo Bank), en ledande investmentbank som erbjuder handel i alla tillgångsslag och med över 25 års erfarenhet av finansteknisk innovation, meddelade i dag att de ingår ett strategiskt partnerskap. Saxo Bank har gett i uppdrag till Wiproföretaget Topcoder, världens största kompetensnätverk med designers, utvecklare och data scientists, och en digital plattform för crowdsourcing, att genomföra bankens program för digital transformation.

Topcoder är ett globalt talangnätverk som införlivades med Wipro i november 2016. Topcoder har kompetens att hjälpa företag av alla storlekar att identifiera innovativa idéer och ta fram digitala lösningar i form av appar, användargränssnitt och algoritmer. Varje ny challenge presenteras för Topcoders medlemmar som en tävling, där enbart den bästa och mest innovativa lösningen väljs ut.

Genom det här samarbetet ger Saxo Bank sina kunder en unik åtkomst till de globala finansmarknaderna, den allra senaste tekniken och branschledande expertis. Samarbetet kommer också att hjälpa banken att säkra högkvalitativa slutresultat tack vare tillgången till Topcoders nätverk med över en miljon designers och utvecklare som lämnar in lösningar på de olika uppdragen och levererar designkoncept, prototyper och appar.