R2M vinner avtal för Kammarkollegiet

R2M har tecknat nytt avtal med Kammarkollegiet gällande tjänster inom systemutveckling.

R2M vinner avtal för Kammarkollegiet 1Bolaget har även tidigare haft avtal med Kammarkollegiet inom samma tjänsteområde.

Ramavtalet innefattar kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems hela livscykel. I det tidigare avtalet för Kammarkollegiet har R2M levererat agila team och resurskonsulter som arbetat hela vägen från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Bolaget har även levererat programvarulicenser. Det nya avtalet kommer att innebära leverans av samma typer av tjänster för verksamheter inom den offentliga sektorn.

”Ett förnyat förtroende från Kammarkollegiet betyder mycket för vår fortsatta möjlighet att leverera tjänster mot offentlig sektor och är ett bra intyg på vår leveranskapacitet och kompetens inom tjänsteområdet. Nu har vi en strålande bas för att fortsätta hjälpa våra kunder inom offentlig sektor att förverkliga sina ambitioner”, menar Magnus Kling, vd på R2M.

En stor mängd statliga myndigheter har möjlighet att göra avrop på avtalet och R2M ser nu fram emot att fortsätta hjälpa den offentliga sektorn med sin digitaliseringsresa.