PayPal: 45 procent av svensk e-handelsexport för SMBs når utanför EU 

Oavsett var du skapar ditt företag behöver du vara närvarande online.

PayPal: 45 procent av svensk e-handelsexport för SMBs når utanför EU  1Digitala verktyg som PayPal hjälper små och medelstora företag (SMBs) i Europa att växa, oavsett om de finns i stora städer eller på landsbygden. Säljare som använder PayPal växer i liknande takt oavsett om de är baserade i städer (14 %) eller på landsbygden (12 %).

PayPal delar resultaten från en kommande rapport som visar hur digital handel är en särskilt stor tillgång för små och medelstora företag. Den innehåller en analys av svar från 157 636 små företag i 28 länder i EU som använder PayPal som ett digitalt betalningsalternativ. Resultaten visar att små företag inte behöver vara belägna i stora städer för att bli framgångsrika.

Oavsett var ett företag är beläget, i en stor stad eller på landsbygden, växer de i samma takt tack vare digital ekonomi, exportmöjligheter och digitala betalningslösningar som PayPal.

45 procent av svenska SMBs totala betalningsvolymer sker utanför EU. Företag som är aktiva inom EU växer dubbelt så snabbt som de som bara säljer till sin hemmamarknad. Samtidigt har länder med flera små och medelstora företag en större ekonomisk tillväxt, visar rapporten Small Business Growth in Europe från betalningsplattformen PayPal.

Digitaliseringen har genererat en mer öppen och tillgänglig plattform för handeln, vilket har förändrat spelplanen för vilka som fullt ut kan satsa på sin verksamhet. I och med detta har det skett en tillväxt i digital handel vilket har skapat större möjligheter för entreprenörer att expandera internationellt. Svenska SMBs växer, även när det kommer till gränsöverskridande handel. Bland EU-länderna ligger svenska SMB-företag i topp sett till total betalningsvolym utanför EU med 45,5 procent. Att jämföras med exempelvis Italien (40,7 %), Frankrike (36,2 %) och Tyskland (34,4 %). Sverige har dock fortfarande en bit kvar upp till Irland (48,2 %), Norge (57,1. %) och Storbritannien (59 %).

– Små och medelstora företag har alltid varit en central del av Europas totala ekonomi. PayPal har flera viktiga verktyg som hjälper dessa företag att växa. SMBs driver utveckling och bidrar med 57 procent av det totala förädlingsvärdet i EU, där vi ser att länder med fler SMBs har högre ekonomisk tillväxt. PayPal har hjälpt SMBs i Sverige att växa sedan sin lansering och tack vare införandet av nya verktyg och funktioner kan vi idag hjälpa över 20 miljoner företag världen över, säger Jonas Breding, Nordenchef på PayPal.

Resultaten från rapporten Small Business Growth in Europe framtagen av PayPal visar att SMBs representerar 99 procent av EU:s alla företag, varav två tredjedelar av den totala befolkningen är anställd i ett litet eller mellanstort företag. De senaste fem åren har SMBs skapat runt 85 procent av alla nya jobb i EU. Små företag är också en viktig del av EU:s totala ekonomi. Under 2016 var 14 procent av alla anställda i EU (30 miljoner) klassificerade som egenföretagare.

Enligt rapporten växer små till medelstora företag som är aktiva internationellt inom EU dubbelt så snabbt som de som endast säljer till sin hemmamarknad. Det framgår även att små företag som använder PayPal för att ta betalt och utveckla sin affär växer snabbare än de som inte använder PayPal. Företag som använder PayPal är mer aktiva internationellt än traditionella offline-företag.

– Digitaliseringen och fintech har skapat fler möjligheter för småföretag att nå nya kunder och dra nytta av teknik för att expandera sin verksamhet. En ny generation av företag växer fram som omdefinierar handelns framtid och att identifiera rätt verktyg och teknik är avgörande för att stödja en bred grupp av företag och samtidigt upprätthålla ett balanserat system, fortsätter Jonas Breding.

Företag som använder PayPal är mer aktiva internationellt än traditionella offline-företag. I genomsnitt säljer svenska SMBs via PayPal till 22 utländska marknader. Säljare som exporterat genom att använda PayPal skickar nästan hälften (41,4 %) av sin internationella försäljning till länder utanför EU medan 58 procent av deras export sker inom EU. I kontrast har bara 28 procent av traditionella SMBs som exporterar inom EU sålt till ett land utanför den europeiska marknaden. PayPals data visar också på signifikant tillväxt för företag som säljer utanför EU i jämförelse med de som säljer inom EU (15 % respektive -10 %). Resultaten från rapporten visar att 54,5 procent av exporten för svenska SMBs sker inom EU medan 45,5 procent skickar sin internationella handel till länder utanför EU.