Nyföretagandet i Sverige minskar för första gången sedan 2013

Under december månad startades 6 004 nya företag i Sverige, en tillbakagång med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad 2016.

Nyföretagandet i Sverige minskar för första gången sedan 2013 1Det innebär att nyföretagandet minskade under helåret 2017, den första minskningen sedan 2013. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

– Svensk ekonomi är urstark och sysselsättningen hög. Men det går inte att luta sig tillbaka och vara nöjd. Sverige behöver fler nya och livskraftiga företag för att skapa långsiktig tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Det gjordes 6 004 registreringar av nya företag i Sverige i december, vilket är 2,9 procent färre än under samma månad 2016, då 6 184 nya företag registrerades. Det innebär att nyföretagandet minskade med totalt 1 procent under helåret 2017, från 68 793 till 68 113 nya företag. Det är första gången sedan 2013 som antalet registreringar av nya företag i Sverige sjunker.

Aktiebolag är fortfarande den företagsform som flest väljer när de startar företag. Men under 2017 har de senaste årens stadiga ökning av nya aktiebolag stannat av, och minskar i stället med 2,4 procent. Samtidigt ökade antalet nyregistrerade enskilda näringsidkare med 4,7 procent.

– Att färre startar aktiebolag måste tas på allvar. Det kan tyda på att allt färre inte är beredda att satsa fullt ut på småföretagarlivet. Därför måste bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag prioriteras i den kommande valrörelsen. Det är viktigt både för företagarna och för Sverige, säger Boo Gunnarson.