Nya investeringar höjer värdet på Visma – fortsätter vara ledande aktör inom digitalisering i Europa

Nya investeringar höjer värdet på Visma till 12,2 miljarder amerikanska dollar och gör det möjligt för koncernen att fortsätta vara en ledande aktör inom digitalisering i Europa.

Nya investeringar höjer värdet på Visma – fortsätter vara ledande aktör inom digitalisering i Europa 1

Den europeiska programvaruleverantören Visma meddelar idag att Hg, ledande investerare inom mjukvara i Europa och nuvarande majoritetsägare, fortsätter att investera i bolaget. CPPIB, befintlig investerare, kommer dessutom att förvärva ytterligare andelar i Visma. Dessutom introduceras två helt nya investerare: TPG och Warburg Pincus, båda globala investmentbolag. TPG förvaltar främst fonder inom tillväxtbranscher och offentlig sektor medan Warburg Pincus specialiserar sig uteslutande på private equity och investeringar inom tillväxtsektorer.

Tack vare de här bidragen kan Visma fortsätta att positionera sig som en av de ledande aktörerna inom digitalisering i Europa.

TPG förvaltar främst fonder inom tillväxtbranscher och offentlig sektor medan Warburg Pincus specialiserar sig uteslutande på private equity och investeringar inom tillväxtsektorer. Tack vare de här bidragen kan Visma fortsätta att positionera sig som en av de ledande aktörerna inom digitalisering i Europa.

När den här transaktionen är avslutad kommer Hg även fortsättningsvis att äga en majoritet (54 procent) av Visma, tillsammans med övriga investerare: GIC, ICG, CPPIB, General Atlantic, TPG, Warburg Pincus och bolagets management. Transaktionen medför inga förändringar när det gäller styrning av eller strategin för Visma. De nya ägarna kommer tillsammans med nuvarande ägare och ledning att fortsätta utveckla Visma i enlighet med de prioriteringar som redan har beslutats. Kärnan i Vismas strategi är och förblir: produkter och tjänster av hög kvalitet, starka och goda kundrelationer samt innovation inom molnteknik med målet att effektivisera affärsprocesser.

Visma har gått från att ha fokus på Norden till att bli en av Europas mest affärskritiska mjukvaruleverantörer för privat och offentlig sektor. Bolaget har år efter år ökat sina intäkter genom att bygga molnlösningar i världsklass som möjliggör för kunderna att effektivisera sina verksamheter och stärka konkurrenskraften. År 2014 värderades Visma till 3,5 miljarder amerikanska dollar och idag landar värdet på 12,2 miljarder amerikanska dollar.

Att Visma har haft ett strategiskt fokus på molnteknik har visat sig vara särskilt viktigt i år. Bolagets kunder i alla storlekar och branscher har kunnat bibehålla sin konkurrenskraft i den globala pandemi som kom som en överraskning för marknader över hela världen. Det gör samtidigt att framtiden för tillväxten av digitala tjänster ser ljus ut eftersom allt fler verksamheter ser värdet av webbaserade lösningar för att kunna hantera kritiska affärsprocesser. Med sin internationella närvaro och sina nätverk, i kombination med nationell expertis som kan riktas mot olika marknader, har Visma en unik position när det kommer till att främja den fortsatta tillväxten av digitala tjänster.

– I snart 15 år har Visma haft förmånen att ha en stöttande och kunnig privat investerare, som med sin vägledning och kunskap inom mjukvarusektorn har möjliggjort för oss att vidga både vårt erbjudande och geografiska fotavtryck. Tack vare betydande investeringar i cloud computing har vi ökat vårt värde bland såväl kunder som aktieägare. När vi nu fortsätter att investera i teknologi i världsklass, där nya innovationer som AI och maskininlärning ingår, är de här nya investeringarna varmt välkomna. Vi värdesätter också det stöd vi får löpande från våra befintliga investerare och ser fram emot att fortsätta med att skapa ett digitalt ekosystem för företag i hela Europa, säger Merete Hverven, CEO för Visma.

– Visma har haft de största framgångarna i hela Europa inom molnbaserad mjukvara för företag. Det är ingen slump, utan ett resultat av att Øystein Moan, Vismas tidigare CEO, Merete Hverven och deras team i världsklass har investerat konsekvent i högteknologisk molnbaserad mjukvara. Vi ser lika ljust på bolagets framtidsutsikter idag som vi alltid har gjort. Inte minst har de senaste månaderna med covid-19 visat vilken skillnad Vismas molnbaserade lösningar faktiskt kan göra – företagen kan fortsätta vara uppkopplade var de än befinner sig och arbeta vidare trots den pågående krisen. Vi är också väldigt glada över att välkomna två nya investerare till skaran av strategiska investerare som redan stöttar Visma på den globala arenan, säger Nic Humphries, Senior Partner och Head of the Hg Saturn.