Ny digital assistent från Unit4 hjälper företag undvika kulturkrockar

Unit4 lanserar idag en betaversion av en ny digital assistent som utvecklats för att öka produktiviteten genom att förhindra kulturella missförstånd i multinationella team.

Ny digital assistent från Unit4 hjälper företag undvika kulturkrockar 1Betaversionen av den nya digitala assistenten, EasySpeak, bygger på tekniken i den digitala assistent för företag som Unit4 lanserade förra året – Unit4 Wanda.

Multinationella team ger en mångsidig kunskapsbas och bidrar med nya förhållningssätt till affärsproblem, men det kan också uppstå kulturella hinder när anställda från olika länder samarbetar. Detta vill Unit4 förhindra.

Lösningen är den digitala assistenten Wanda EasySpeak som har testats bland internationella team på Unit4 och som bygger på Unit4s AI-assistent Wanda. Det är den första AI-drivna lösningen som fungerar på appar som Skype och Facebook Messenger, och användaren får notiser och förslag i realtid under onlinemöten.

– Effektiv kommunikation är avgörande för företag och det uppstår en risk när meddelanden missuppfattas, säger Stephan Sieber, VD på Unit4. Det som är vanligt och accepterat på jobbet i ett land kan vara annorlunda för en kollega i utlandet. Därför har vi utvecklat en lösning som känner igen dessa språkhinder och kulturella skillnader för att undvika missförstånd. Det är fantastiskt vad dagens teknik kan göra och detta är en milstolpe för företagsproduktiviteten!

Wanda använder sig av AI och Microsoft Azures språkigenkänningsteknik och har programmerats med tusentals antaganden om olika kulturer för att kunna analysera konversationer och varna mottagaren för eventuella missförstånd. I Storbritannien kan folk exempelvis säga ”det är intressant” trots att de egentligen avfärdar idén. Därför kan ”det är ett intressant förslag” betyda ”jag tycker du är knäpp”.

– Det är häftigt att Wanda med hjälp av maskinlärning kan lära sig att visa empati, säger Sieber. Även om det är i början av projektet så har vi kunnat se förbättrad produktivitet och testfasen har gått bra.

Driftlägen och funktioner i Wanda EasySpeak:

EasySpeak Reader – för att tolka betydelsen av e-post.

EasySpeak Listener – ger textmeddelanden till lyssnaren i realtid under en konversation.

EasySpeak Moderator – gör inhopp i realtid under ett konferenssamtal för att undvika missförstånd. Funktionen kan också be om ursäkt för bakgrundsbrus såsom skällande hundar.

Discrete Mode – notiser baserat på vad som sägs och hörs.

Intervention Mode – liknande funktion som ovan fast med en varning som uppmuntrar talaren att säga om sin mening för att bli tydligare eller trevligare.

Productivity Mode – EasySpeaker bedömer hur lång tid det kommer att ta innan en talare kommer till punkt baserat på kulturella normer och tidigare data om talaren.

Efter ett framgångsrikt pilotprojekt bland Unit4s anställda kommer företaget erbjuda Wanda EasySpeak även till andra företag. Företag som är intresserade av att testa en betaversion av lösningen kan anmäla sig den första april 2018.

Se bifogad PDF för exempel på EasySpeak-översättningar.