Nu lanserar JP Infonet framtidens juridiska bibliotek

Det senaste tillskottet i den juridiska verktygslådan heter JP Juridiskt bibliotek.

Nu lanserar JP Infonet framtidens juridiska bibliotek 1
JP Juridiskt bibliotek

Tjänsten lanseras nu i september med ambitionen att bli den självklara tjänsten för alla som behöver juridiskt grundmaterial. Idén är däremot inte ny, den har fått växa fram med företaget under nästan 20 år.

För att bygga tjänsten har JP Infonet under många år samlat in och digitaliserat relevant material ända tillbaka till 1800-talet. Allt material som påverkat en lags historiska utveckling har sedan kopplats samman genom länkar – paragraf för paragraf, från propositioner och utskottsbetänkanden och tidigare lagtext till de senaste ändrings-SFS:erna och till relevant rättspraxis från de officiella serierna.

I och med att allt material är digitaliserat och teckentolkat i JP Juridiskt bibliotek så innebär det att användaren kan fritextsöka och få träffar i relevant äldre juridiskt material som tidigare inte funnits i digital form, utan bara funnits i bokform på exempelvis riksdagsbiblioteket.

Därmed får användaren total överblick över det juridiska grundmaterialet; digitaliserat, länkat, sökbart och mer omfattande än någon annanstans.

– Det är alltid spännande att arbeta med något som ingen annan tagit sig an tidigare. Genom att digitalisera äldre material och koppla samman det på paragrafnivå så uppstår helt nya möjligheter. Länkningen låter dig arbeta snabbare och effektiviserar det juridiska utredningsarbetet avsevärt, berättar Johan Tärnstedt, affärsstrateg på JP Infonet.

– Sedan JP Infonet grundades för snart 20 år sedan har vår ambition alltid varit att tillgängliggöra juridiken. Jag ser JP Juridiskt bibliotek som framtidens juridiskt bibliotek som ger alla möjligheten att enkelt kunna ta reda på de bakomliggande motiven till en lag, säger Jörgen Palmberg, VD och grundare av JP Infonet.