Mätningar av företagsklimat – är en viktig vägvisare i utvecklingen
Hem FÖRETAG Mätningar av företagsklimat – är en viktig vägvisare i utvecklingen

Mätningar av företagsklimat – är en viktig vägvisare i utvecklingen

Publicerat av: Redaktionen

Idag offentliggjordes Svenskt näringslivs rapport om företagsklimat och för några veckor sedan kom resultatet i servicemätningen Insikt, som båda bidrar i arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat.

I Insikt får Piteå kommun högt betyg för bemötande och attityd, medan båda rapporterna pekar på information och dialog är en utvecklingsfråga.

Även samarbete mellan skolan och företagen pekas ut som en framgångsfaktor i Svensk Näringslivs dagsfärska rapport.

I Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimat ingår 208 företag och 25 politiker i Piteå. Det samlade omdömet ligger på 2,8, som är lägre än både länet och landet som helhet. Större företag i Piteå ger dock ett högre omdöme än små företag.

Piteå kommun jobbar löpande med att utveckla mötesplatser för dialog och information, exempelvis näringslivsfrukostar, företagsbesök, leverantörsträffar samt träffar med både branschråd och näringslivsråd.

– I Piteå har vi ett starkt näringsliv med stor drivkraft och vi upplever en positiv anda i våra kontakter med företag. Dialogen är viktig och vi ser att satsningar på fler och olika typer av mötesplatser varit uppskattat. Utifrån resultatet kan vi konstatera att vi bör sätta ett ökat fokus på små företag och företag inom transportsektorn, dom är många och viktiga för Piteå, säger Nicklas Winblad von Walter, näringslivschef.

Mätningar av företagsklimat – är en viktig vägvisare i utvecklingen

Näringslivschef och kommunstyrelsens ordförande ser näringslivsmätningar som viktiga inspel till fortsatt utveckling. Foto: Christer Lindström

Under 2022 har ett antal leverantörsträffar anordnats för att underlätta för företag kring offentliga upphandlingar. Betyget för upphandling är det som ökat mest i årets mätning, vilket kan vara ett resultat av det målmedvetna arbetet.

De områden som Svenskt Näringslivs rapport pekar ut för fortsatt förbättringsarbete är att öka förståelsen för företag, mer byggbar mark, kortare handläggningstider och förbättra samarbetet mellan företagen och skolan. Även kompetensförsörjning, som är en stor utmaning för många kommuner.

Högt betyg för bemötande

I årets Insiktsmätning ingår 135 företag. I den får kommunen högt betyg för bemötande och attityd (värdet 81 av max 100), medan information och webb är det område som pekas ut som viktigt att jobba vidare med. Det är tredje året som kommunen använder sig av Insiktsmätningen som en löpande uppföljning av sin service till både företag och privatpersoner, Piteå kommun har valt att fokusera på bygglov, miljöskydd och livsmedelskontroll.

Resultatet visar att Nöjd kund-index (NKI) ökat inom bygglov och miljöskydd, men sjunkit för livsmedelskontroll. Det har påverkat totalresultatet som minskade från 79 till 74, en siffra som ligger i linje med både Sverige som helhet och andra mindre städer/tätorter.

– Vi har jobbat hårt med att göra våra tjänster tillgängliga, till exempel genom flera e-tjänster och utökade telefontider. Sen tror vi att införandet av efterhandsdebiteringar på tillsyn kan ha påverkat årets resultat för livsmedelstillsyn negativt, men alla resultat är värdefulla vägvisare i fortsatt utvecklingsarbete, säger Åsa Wikman, avdelningschef Miljö- och hälsoskydd.

Den största förbättringen märks inom Miljö- och hälsoskydd där NKI ökade till 83 från fjolårets 80. Även bygglov ökade något och här ligger Piteå kommun på en betydligt högre nivå än genomsnittet både i landet och i kategorin mindre stöder/tätorter.

– Vi driver ett utvecklingsarbete med syfte att öka rättssäkerheten och korta handläggningstider. Insiktsmätningen indikerat att arbetet gett resultat, men vi är inte nöjda ännu. Vi fortsätter jobba hårt för att bygglovshanteringen ska vara både effektivare och bättre samt att alla ska behandlas lika, säger Rebecca Granström, enhetschef Trafik och Bygg.

Företagsklimat på agendan för den nya politiska ledningen

Vägen framåt är ett målmedvetet arbete i alla verksamheter som har kontakt med näringslivet – allt från näringslivsutvecklare till handläggare i specifika frågor.

– Det är viktigt för kommunens alla verksamheter att lyssna på företagens behov och att på ett tillgängligt sätt bemöta entreprenörer som vill förverkliga sina idéer. Vi behöver vara tydliga och snabba i processer, och bli än effektivare i kommunikationen i olika ärenden, säger Nicklas Winblad von Walter.

Viktigt är också de politiska ambitionerna. Den nya politiska ledningen som tillträdde vid årsskiftet har en tydlig ambition att Piteå ska växa och att ett starkt näringsliv är en framgångsfaktor.

– Vi prioriterar företagsbesök och dialog, det är viktigt att förstå både små och stora företags behov och utmaningar. Vi vill satsa på fler bostäder, skolor, kompetensförsörjning och vi ska ha en god dialog med näringslivet när vi utvecklar både Piteås näringslivet och Piteå, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i Näringslivsrådet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy