Lindorff väljer samarbete med Kivra

Från och med idag kommer inkassobolaget Lindorff ha möjlighet att skicka omfrågekopior vid kreditupplysningar digitalt via Kivra.

Detta är ytterligare ett steg i den digitala tillgänglighet som Lindorff nu utökar i snabb takt. Kivra är kopplat till personnumret och när post kommer från de företag och myndigheter som har anslutit sig till tjänsten, skickas en e-postavisering ut och och varje person kan logga in för att se det aktuella ärendet.Lindorff väljer samarbete med Kivra

  • -Vi vill möta våra kunder där de befinner sig och ett mål för oss är såklart att bli fullt ut digitalt tillgängliga. Kivra är en väldigt spännande tjänst som vi ser stor potential i. Vi påbörjar samarbetet nu och förväntar oss att kunna utveckla det inom en snar framtid. Kivra har också ett hållbarhetstänk som intresserar oss där vi också vill ta ställning mot den miljöpåverkan pappersposten står för, säger Jörgen Utgren, CDO/Digital Chef Lindorff Sverige.
  • -Vi har fört en dialog med Lindorff under en tid och är nu jätteglada för att vi inleder vårt samarbete. Det är viktigt för oss att få fäste i alla utskicksintensiva branscher och kreditbolagen tillsammans med hela finansbranschen är en del av det. Förutom digital tillgänglighet och miljöaspekter är Kivra betydligt säkrare än vanlig papperspost, vilket är en fråga som ligger högt på agendan hos både företag och privatpersoner, säger Stefan Krook, CEO Kivra

Lindorff har det senaste kvartalet lanserat Konsumtionsprofilen (ett digitalt självskattningstest) och Kundombudsmannen (en förenklad möjlighet för gäldenärer att komma in med synpunkter, frågor och eventuella klagomål gällande sina skulder). Förra våren släppte man Lindorff24 (ett webbverktyg som gör det enkelt att få en överblick över sina skulder) och nu startar samarbetet med Kivra. Snart kommer även fler tjänster och kanaler att lanseras. Allt i syfte att underlätta för användarna.