KPMG utökar sin satsning på tull och exportkontroll

I takt med att tullfrågorna blivit affärskritiska breddar nu KPMG tjänsteutbudet inom skatterådgivning och erbjuder utökade tull- och exportkontrolltjänster.

KPMG utökar sin satsning på tull och exportkontroll 1
Tina Zetterlund, Head of Tax på KPMG i Sverige.

Ansvarig för tjänsteområdet blir Ulrika Badenfelt.

Ulrika är disputerad forskare (industriell ekonomi, Chalmers) med specialisering inom tull och exportkontroll. Under de senaste 10 åren har hon arbetat med en bred repertoar av tull- och exportkontrolluppdrag, både som tullprocessutvecklare på Volvo AB, tullspecialist på advokatbyrån VINGE samt under de senaste tre åren som områdesansvarig för PwC Sveriges tullfunktion.

– Vi märker att efterfrågan på spetskompetens inom tullområdet ökar. De stora riskerna gör att företag vill ha vår hjälp med en optimal tullhantering och begränsning av tullkostnaderna. Vi är därför mycket glada över att ha Ulrika på plats och att vi nu kan erbjuda rådgivning på tullområdet till våra kunder, säger Tina Zetterlund, Head of Tax på KPMG i Sverige.

Revisions- och skatterådgivningsbranschen har en central roll i att hjälpa företag med regelefterlevnad och optimering av logistikflöden. Det rör sig både om att hantera finasiella risker och att identifiera besparingar. Detta område är mycket viktigt i dagsläget givet de enorma utmaningar som företagen står inför i samband med skärpt tullagstiftning, utökade myndighetskontroller, sanktioner samt inte minst ökad protektionism (brexit, handelskrig).

– Att inte följa lagar och sanktioner kan få allvarliga konsekvenser för importörer och exportörer. Tillsammans med mitt nya team, lokalt och globalt, kommer vi att kunna hjälpa företag att göra bättre och säkrare internationella affärer säger Ulrika Badenfelt, Head of Trade & Customs på KPMG i Sverige.