ITELLO ökar sina investeringar i Norge och förvärvar aktuarie-och konsultbolaget Eikos AS

Itello AB, ett ledande insurtechbolag i Norden som utvecklar affärssystem och digitala lösningar för liv- och pensionsbranschen, förvärvar Eikos AS som erbjuder tjänster och systemlösningar för liv- och pensionsbranschen i Norge.

ITELLO ökar sina investeringar i Norge och förvärvar aktuarie-och konsultbolaget Eikos AS 1
Mats Lillienberg, vd Itello AB.

Itello AB förvärvar Eikos AS som en del av Itellos internationella expansion. På detta sätt stärker Itello greppet på den norska marknaden och kan tillsammans med Eikos erbjuda kompletta lösningar och stark leveransförmåga på den norska liv- och pensionsförsäkringsmarknaden.

Eikos har med sig djup kompetens i form av aktuariella tjänster, konsulttjänster och systemlösningar samt bred kunskap om försäkringsmarknaden i Norge vilket säkrar god tillgång till professionella resurser i kommande projekt i Norge. Som en del av Itellos expansion kommer standardprogramvaran Inca att löpande anpassas för att möta norska krav och behov och bli Itellos spjutspets för initiativet i Norge.

– Förvärvet ligger i linje med vår strategi och accelererar vår internationella expansion. Liv- och pensionsförsäkringsbranschen i Norge står inför en rad utmaningar under de närmaste åren, vilket ställer höga krav på att kunna kombinera en högeffektiv verksamhet ​med en god innovationsförmåga. Med Eikos expertis kommer vi att stärka vår konkurrenskraft på den norska marknaden och expandera Itellos möjligheter, säger Mats Lillienberg, vd Itello AB.

– Genom förvärvet av Eikos får Itello tillgång till expertis inom administration, aktuariell vetenskap och systemutveckling för liv- och pensionsförsäkring i Norge. Eikos tillhandahåller tjänster och systemlösningar till aktörer inom liv- och pensionsförsäkring i Norge, och i kombination med Itellos lösningar och expertis kommer vi att stärka vår kapacitet och konkurrenskraft betydligt. Eikos kommer att ingå i en stor och expansiv miljö som ger våra anställda nya möjligheter och spännande utmaningar, säger Øyvind Grini, vd Eikos AS.