Huawei presenterar årsresultat för helåret 2019

Huawei visar en stabil affärsutveckling och fortsatt åtagande att skapa mervärde för kunder och för samhället i stort.

Huawei presenterar årsresultat för helåret 2019 1
Eric Xu, roterande ordförande för Huawei, presenterar årsresultat för helåret 2019.

Huawei presenterar idag sitt årsresultat för helåret 2019, som visar på ett stabilt resultat. Företagets globala försäljningsintäkter för 2019 avrundas till 123 miljarder USD, en ökning med 19,1 procent jämfört med samma period förra året. Nettovinsten uppgick till 9 miljarder USD med ett kassaflöde från den löpande verksamheten som översteg 13,1 miljarder USD, en ökning med 22,4 procent på ett år. Som del i en långsiktig satsning på teknisk innovation och forskning investerade Huawei 15,3 procent av sina intäkter för 2019 – motsvarande 18,9 miljarder USD– i forskning och utveckling (R&D). Totalt överstiger investeringarna i R&D under det senaste decenniet nu 85,9 miljarder USD.

– 2019 var ett enastående år för Huawei, säger Eric Xu, Huaweis roterande ordförande. Trots ett enormt tryck utifrån så har vårt team fortsatt med fullt fokus på att skapa värde för våra kunder. Vi har arbetat hårt för att förtjäna deras respekt och förtroende, liksom från våra samarbetspartners världen runt. Verksamheten fortsätter att vara stabil.

Globala företag med finansiella muskler och hög innovationskraft har just nu en mycket viktig roll i samhället. I Sverige delar Huawei tillsammans andra ICT-företag det viktiga huvudansvaret att upprätthålla den digitala kommunikationen och samtidigt bidra som en stabil aktör i näringslivet.

– Positiva ekonomiska resultat från företag ger en hoppfull signal. Det skapar förutsättningar att hjälpa kunder, fortsätta köpa tjänster av underleverantörer, driva verksamheten framåt och till och med öka personalstyrkan. Vi har funnits i Sverige i 20 år och vi tänker fortsätta bidra, säger Kenneth Fredriksen, Nordenchef för Huawei.

Under 2019 ledde Huaweiden kommersiella utrullningen av 5G-nätverk. För att främja den kommersiella användningen och innovation av applikationer för 5G-teknik, upprättade Huawei innovationscenter för 5G tillsammans med teleoperatörer världen över. Huaweis RuralStar-lösning för basstationer kan effektivt förbättra 5G-täckning i glesbygd. Den används redan i över 50 länder och regioner, och bidrar till att över 40 miljoner människor i glesbefolkade områden får tillgång till mobilt internet. 2019 uppgick försäljningsintäkterna för Huaweis affärsområde Carrier till 42,5 miljarder USD, en ökning med 3,8 procent jämfört med 2018.

Huaweis affärsområde Enterprise fortsätter att stödja digitala transformationer för kunder inom flera branscher och hjälper till att lägga grunden för en digital värld.

Globalt sett har över 700 städer och 228 Fortune Global 500-företag valt Huawei som deras partner inom digital transformation. År 2019 presenterade Huawei sin strategi för computing och lanserade som ett led i detta världens snabbaste AI-processor, Ascend 910, och den klustrade AI-plattformen Atlas 900. År 2019 uppgick försäljningsintäkterna för Huawei Enterprise till 12,8 miljarder USD, en ökning med 8,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Huaweis affärsområde för konsumentprodukter visar en fortsatt en stadig tillväxt med totalt xxx miljoner mobiltelefoner levererade under året. Ytterligare framsteg har gjorts i utvecklandet av ekosystemet Seamless AI Life över alla produktsegment, inklusive PC, surfplattor, bärbara enheter och smarta skärmar. År 2019 uppgick försäljningsintäkterna för Huawei Consumer till 66,9 miljarder USD, en ökning med 34% procent jämfört med 2018.

– Vår omvärld kommer bara bli mer komplicerad i fortsättningen, varnar Xu. Vi behöver fortsatt förbättra konkurrenskraften för våra produkter och tjänster, stödja öppen innovation och skapa mervärde för våra kunder och för samhället i stort. Det är det enda sättet som vi kan dra nytta av de historiska möjligheter som den digitala transformationen av branscherna ger, och för att bibehålla en stadig tillväxt över tid.