Här finns världens superdatorer

Två av världens snabbaste datorer finns i Sverige: Tetralith på Nationellt superdatorcentrum i Linköpingoch Beskow på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Här finns världens superdatorer 1Den internationella organisationen Top 500 har publicerat en lista över världens snabbaste datorer.

Hastigheten mäts i flops. En flop motsvarar en flyttalsoperation per sekund. Datorer som är riktigt snabba mäts i petaflops, vilket är tusen biljoner flyttalsberäkningar per sekund. Världens kvickaste dator finns i USA och är 148,6 petaflops snabb.

Av de 500 snabbaste datorerna i världen finns 219 i Kina och 116 i USA. Sverige har två, där den med högst hastighet heter Tetralith och hamnar på plats 74. Den står på Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet.

Den näst snabbaste kallas Beskow och finns på Kungliga tekniska höskolan i Stockholm. Beskow tar hem plats 151 på listan.

Under några veckor 1953 var svenska BESK världens snabbaste dator.