Förändrade arbetssätt i framtiden ökar datatrafiken och dina telefonikostnader

Sättet vi arbetar på har förändrats mycket under de senaste decennierna och åren.

Förändrade arbetssätt i framtiden ökar datatrafiken och dina telefonikostnader 1
Daniel Henriksson

Förr var kontoret den självklara arbetsplatsen, alla hade en fast telefon på sitt skrivbord eller i mer modern tid en mobiltelefon som primärt fanns till för att ringa. Nu är arbetsformerna mer flexibla, det gäller både plats och tid. Arbetsliv och fritid går dessutom mer ihop och vi är ständigt uppkopplade för att utföra arbetet och sköta privatlivet. Vårt nya sätt att arbeta och kommunicera påverkar förstås behovet av telefonilösning.

Daniel Henriksson jobbar som Chef för operatörsrådgivare på Office Management och hjälper dagligen kunder med smarta telefonilösningar.

– Förr var allt mer fast, människor arbetade en längre tid på sina arbetsplatser, hade sin anknytning och man utförde jobbet på sina kontor.

– Då var också den primära kommunikationsformen ett telefonsamtal vilket förstås påverkade utformningen av telefonlösningar och operatörernas prislistor. Men det har förändrats och vi ser att många trots att de är upplysta inte hänger med, säger Daniel Henriksson, Chef för operatörsrådgivare på Office Management.

Smarta mobiler har ökat datatrafiken ofantligt mycket. Det har gått från megabyte till giga-, zeta-, och yottabyte. För många innebär denna förändring att månadsräkningen blir större och större, eftersom det är svårt att hålla ordning på kostnaderna för just datatrafik. Det finns hundratals abonnemangserbjudanden på marknaden, och de ändrar ofta form

– Det är en djungel att hålla reda på, det var enklare när telefonikostnader handlade om samtal. Datatrafik är så individuellt, därför påverkas företagets kostnader av vilka som är anställda och deras sätt att arbeta. Så med större rörelse i arbetsmarknaden förändras behoven oftare, samtidigt som operatörernas villkor förändras. Det som var fördelaktigt ett år är kanske inte det bästa nästa år, fortsätter Henriksson.

Men varför kan man inte bara begränsa de anställdas datatrafik? I dagens uppkopplade arbetsliv kan det vara detsamma som att hämma den anställdes förutsättningar. Varje individs behov bör tillmötesgås så att arbetsgivaren ger den anställde rätt möjlighet att utföra sitt jobb.

– Det företag bör göra, istället för att begränsa, är att lite oftare se över sina telefonilösningar, vilket abonnemang och vilka mobiltelefoner man ska lägga pengar på. Att dessutom ha en flexibel molnbaserad växellösning där du kan anpassa antalet anknytningar när organisationen förändras är också ett led i att få till en mer kostnadseffektiv telefoni och effektiv arbetsplats, avslutar Henriksson.