Efter regn kommer solsken

Under den rekordsnabba panikfasen tidigt i våras som endast varade under fyra veckor föll både Stockholmsbörsen och den amerikanska börsen med drygt en tredjedel i värde.

Efter regn kommer solsken 1
Författare: Erik Lundkvis, CIO

Därefter vände börserna tvärt upp och fortsatte till nya rekordnivåer fram till slutet av augusti. Drivkrafterna är väl kända, historiskt stora stimulanser från både stat och centralbank samt förhoppningar om att på rekordtid ta fram ett fungerande vaccin.

Den andra september varnade jag för en börskorrektion i artikeln Har marknaden tappat kontakten med verkligheten? i Privata Affärer. Det är givetvis mer tur än skicklighet att träffa rätt precis på dagen. Känslan under sommaren var att det hela tiden blev lite bättre; med nya stimulanspaket, avtagande virusspridning i Europa och att de ekonomiska konsekvenserna inte riktigt blev lika illa som väntat. Den senaste månaden har känslan varit den motsatta. Virusspridningen har på nytt tagit fart i Europa och återhämtningen har tappat fart.

I augusti fanns det i förväntansbilden att demokraterna och republikanerna inom kort skulle komma överens om ännu ett kraftigt stimulanspaket. Sannolikheten minskade ju längre tiden gick och än mer när Donald Trump och den av republikanerna dominerade senaten deklarerade att de avser att ersätta den nyligen avlidna domaren Ruth Bader Ginsburg i den amerikanska Högsta domstolen redan före presidentvalet den tredje november. Sist men inte minst har Trump till mångas förfäran (läs även ledande republikaner) aviserat att det inte är säkert att han kommer lämna makten frivilligt vid en valförlust. Detta har ökat risken för en konstitutionell kris vid en jämn valutgång, vilket skulle vara värsta tänkbara scenario för börsen. Opinionsundersökningarna ger demokraternas kandidat Joe Biden ett visst övertag och spelbolagens oddssättning indikerar samma riktning, framförallt sedan Trumps minst sagt kaotiska framträdande under den första presidentvaldebatten i tisdags. Osäkerheten är därmed onekligen stor i närtid vilket medför att risken för marknadsturbulens kommer förbli hög under det fjärde kvartalet.

Vid en större korrektion på börsen kommer jag dock vara köpare

Anledningen är att för oss som med längre investeringshorisont än ett kvartal eller två ser framtiden ljus ut. En ny konjunkturcykel föddes ur krisen i våras vilket är positivt för riskfyllda tillgångar som aktier. Det största hotet mot en kraftig konjunkturell återhämtning är givetvis att de covid-19-vaccin som är under utveckling antingen försenas kraftigt, inte visar sig vara tillräckligt effektiva eller har för stora sidoeffekter. Det skulle kunna skapa stor ekonomisk skada. Vi närmar oss även vinter på det norra halvklotet och vi vet mycket lite om hur det kommer att påverka virusspridningen. Det är dock onekligen positivt att hela 43 vaccin testas kliniskt på människor och inte mindre än elva vaccin är i fas tre. Historiskt sett godkänns närmare fyra av fem vaccin som har nått fas tre. Även om hastigheten som covid-19-vaccinen tagits fram med sannolikt medför större risker och lägre godkännandegrad, är ändå förutsättningarna goda för att fungerande vaccin skall finnas tillgängliga i stora volymer under första halvan av nästa år.

Den största anledningen till att jag har en mer positiv syn på det kommande året än vad som är inprisat i dagens aktievärderingar är att med ett fungerande vaccin kommer historiskt stor uppdämd efterfrågan släppas lös och potentiellt skapa en mini-boom. Marknadens förväntansbild, att den amerikanska ekonomin kommer växa med fyra procent, kan potentiellt överträffas med upp till två procentenheter. Normalt, och framförallt i USA som tillskillnad mot Europa har ett betydligt svagare socialförsäkringssystem, sjunker hushållens inkomster under en lågkonjunktur. Som graferna nedan visar har istället hushållens inkomster ökat kraftigt i år samtidigt som nedstängningen bidragit till att hushållens sparande aldrig någonsin varit så högt i morden tid. Även om stimulanspaketet inte kommer genom kongressen innan valet kommer det godkänns ett kort därefter.

I Europa syns liknande effekter men de är inte lika tydliga som i USA. När återhämtningen breddas kommer bolag i fler sektorer gynnas vilket kommer vara positivt för värderingarna och skapa förutsättning för stigande aktiemarknader. Vid sidan av pandemin är normalt det största hotet för en konjunkturell återhämtning att centralbankerna stramar åt och börjar höja räntorna för tidigt. Den risken har kraftigt minskat sedan centralbanker med amerikanska Federal Reserve i spetsen blivit mer flexibla i sin syn på inflationsmålet och i högre grad kommer fokusera på sysselsättning.