Digitaliserad trading: Ökad tillgänglighet och större utbud

Det är enorma skillnader mellan dagens finanstrading och den för trettio år sedan.

Från att ha varit en sysselsättning enbart för professionella börsmäklare och traders är det idag tillgängligt för såväl amatörer som semiprofessionella. Utvecklingen beror till stor del på digitaliseringen som finansmarknaden har genomgått, och fortfarande genomgår.

Trading på nya sätt

Digitaliserad trading: Ökad tillgänglighet och större utbud 1

NASDAQ i New York var den första elektroniska  börsen. Den startades i början av 1970-talet och fick snabbt spridning. Idag finns det flera NASDAQ-börser, varav Stockholmsbörsen är en av dem. Trots att detta var det första steget mot digitalisering tog det flera år innan tradingen blev tillgänglig för alla. Detta började först när persondatorerna blev vanligare under 90-talet. Det förde i sin tur med sig helt nya tradingformer.

Det senaste tradingformatet kommer från IG och kallas för turbo24. Med ett turbo24-Investeringssparkonto går det att handla med turbowarranter dygnet runt, fem dagar i veckan. Turbowarranter är värdepapper som säljs eller köps för ett visst pris vid en viss tidpunkt. Hävstången och risken styrs beroende på knockout-nivån som tradern väljer, och det betalas inget courtage. En fördel med att handla turbowarranter genom ett ISK-konto är att det inte betalas någon skatt för varje vinst och förlust. Istället betalar varje trader en årlig schablonskatt.

CFD-trading växte fram under 90-talet. Det användes första gången på Londonbörsen och var endast tillgänglig på hedgefonder. CFD är derivatinstrument där traders exempelvis spekulerar på en akties fluktuation istället för att köpa eller sälja den faktiska aktien. Under 2000-talet lanserades specifika handelsplattformar för just CFD-trading. Det går att spekulera på prisernas fall och stigningar på samtliga marknader, såsom valuta-, råvaru- och aktiemarknaden.

Ytterligare en ny form av trading är copytrading. Det innebär att en trader kan kopiera en annan traders portfölj och göra samma vinster, och förluster. Detta är ett sätt att delta i trading utan att besitta omfattande investeringskunskap eller ständigt behöva bevaka marknaden.

Tillgängligheten har ökat

Digitaliseringen har inte enbart fört med sig nya sätt att delta inom trading, det har också blivit mer tillgängligt. Flera handelsplattformar, däribland IGs, är tillgängliga både på datorn och i mobilen. Det innebär att alla, från daytraders till swingtraderas, alltid kan hålla koll på sina marknader oavsett var de befinner sig.

Tillgängligheten har även ökat intresset för olika finansmarknader. Under 70- och 80-talet var det aktiemarknaden som fick mest uppmärksamhet. Idag är det minst lika populärt att handla på valutamarknaden. Utöver att valutatradingen har blivit mer tillgänglig beror det växande intresset till viss del på de nya valutorna som introducerades under 2010-talet. Kryptovalutor som Bitcoin kan ställas i par mot såväl euro som dollar, och dess blockkedjeteknik kan komma att bidra till utvecklingen av framtidens trading.

Framtida utvecklingar

Trots en viss skepticism mot användningen av kryptovalutor, finns det ett desto större intresse för tekniken bakom dem. Blockkedjetekniken förväntas kunna förenkla och ta bort flera mellansteg inom många finanssektorer. Den förväntas kunna påskynda bearbetning hos banker, börser och på handelsplattformar. Det skulle också bli enklare att följa historiken såväl som att öka säkerheten.

Digitaliseringen av tradingmarknaden har ökat både dess tillgänglighet och mångsidighet. Hur framtidens trading, oavsett i vilken form, kommer att se ut återstår att se. Arbetet för att hanteringen och bearbetningen ska bli ännu snabbare och smidigare är ständigt fortgående.