CCL lanserar revolutionerande produkt för sedelsäkerhet med Rolling Optics teknologi

Genom ett tätt samarbete har CCL Secure Ltd (“CCL”) och Rolling Optics lyckats integrera Rolling Optics unika 3D-teknologi i CCLs tillverkningsprocess av polymera sedlar.

CCL lanserar revolutionerande produkt för sedelsäkerhet med Rolling Optics teknologi 1
Axel Lundvall, VD, Rolling Optics

Produkten som lanseras nu heter CINEMATM och möjliggör fullständig integration av Rolling Optics säkerhetseffekter redan under sedelsubstratets första tillverkningssteg. Detta exemplifieras genom tillverkning och lansering av en så kallad ”House Note”, en sedel utan land och med neutrala motiv som innehåller CINEMATM-effekten.

Se hur denna ”House Note” ser ut:

https://cclsecure.com//Cinema/ eller  https://player.vimeo.com/video/448480713

CCL är den största producenten i världen av polymera sedlar med ca 80 procent av marknaden och förser idag 24 länder med polymera sedlar i över 140 valörer. CCL producerar idag cirka fyra miljarder sedlar per år och hade vid 2018 års slut totalt sett sedan starten 1989 producerat fler än 60 miljarder sedlar.

Med länder som Kanada och Storbritannien på listan över kunder som nyligen har bytt från papperssedlar till polymera sedlar, förväntas ytterligare länder följa denna trend. CCL är den ledande aktören i en marknadstransformation vad gäller sedlar, där polymera substrat och hybridsubstrat ersätter traditionella papperssedlar. Polymera sedlar anses vara mer hållbara och miljövänliga, mer hygieniska och svårare att kopiera än papperssedlar.

Rolling Optics har sedan 2015 samarbetat med CCL Secure (tidigare Innovia Security). Ett avtal mellan Rolling Optics och CCL ger CCL en icke-exklusiv licens att använda Rolling Optics teknologi för integration i sedlar där Rolling Optics erhåller en royaltyersättning per tillverkad och såld sedel med Rolling Optics 3D-teknologi.

Partnerskapet med CCL är av strategisk betydelse för Rolling Optics och öppnar för betydande långsiktiga möjligheter inom affärsområdet High Security. För innevarande år förväntas dock samarbetet få begränsad effekt på Rollings Optics omsättning och resultat.

– Det finaste erkännandet en ny teknologi kan få inom säkerhetsbranschen är att integreras i sedlar. Det är en bransch med långa utvecklingstider och säljcykler, men nu är vi där. Den första kommersiella sedeln i begränsad upplaga, en s.k. minnessedel, som innehåller Rolling Optics teknologi förväntas komma ut inom ett år. Därefter förväntar vi oss att den första kommersiella sedeln i större volym lanseras under de närmaste åren. Sedelmarknaden i sig är på lång sikt en minskande bransch i takt med att andra betalningslösningar växer fram, men antalet sedlar förväntas fortsätta växa globalt och vi tror därför att segmentet kommer att generera betydande intäkter för Rolling Optics under många år framöver, säger Axel Lundvall, VD, Rolling Optics.