Att blockkedjan är mer än bitcoin och kryptovalutor har nog många förstått.

Det finns en bred potential, till exempel för effektiv logistik och att garantera royaltyutbetalningar för musik.

Att blockkedjan är mer än bitcoin och kryptovalutor har nog många förstått. 1
Danny Allan vicepresident Product Strategy Veeam

Ytterligare en intressant möjlighet är att förändra hur datalagring fungerar. I dag tänker man oftast på lagring som något som sköts i egna eller delade datacenter, eller i det publika molnet. Blockkedjeteknik erbjuder ett alternativ i form av decentraliserad, men ändå säker, datalagring. I förlängning kan en marknadsplats för lagring skapas.

Som ett välfungerande elnät

Lagring leder ofta till frustration för företag, det är svårt att garantera tillräcklig kapacitet. Ironiskt nog har de som sköter datacenter och andra lagringslösningar problem med outnyttjad kapacitet. Nya tekniklösningar som virtualisering erbjuder en viss lättnad med det senare, men fortfarande slösas lagringskapacitet bort.

Det är läge för nya lösningar. Tänk om företag och organisationer kunde köpa och sälja lagringskapacitet på marknadsplatser. Slutanvändare får vad de behöver och det blir enklare att administrera lagringserbjudanden. Man kan jämföra med ett elnät, i vilket olika aktörer handlar med el för att lyckas jämka utbud och efterfrågan.

Det här blir möjligt med blockkedjeteknik i botten. Blockkedjan gör det enkelt för kunder att flytta data till det för stunden bästa stället, baserat på egenskaper som prestanda, regelefterlevnad, tjänstenivåer och pris. Kort sagt, en ny modell för distribuerad lagring.

Men vad är det för fel med att använda vanliga molntjänster för lagring? Det finns trots allt vissa problem med sådana lösningar, som hur snabbt tjänster görs tillgängliga, bandbreddsbehov och fördröjningar. Även driftsavbrott kan innebära problem. Med distribuerad lagring kommer man runt många problem, genom enkel och snabb tillgång till extra kapacitet. I idealfallet ger det snabbare återbetalning på investeringar i lagring.

Tre framgångsfaktorer

För att skapa en marknadsplats för lagring behöver man för det första en distribuerad lösning med höga prestanda, genom delning av innehåll punkt-till-punkt (peer-to-peer). Det innebär att belastningen minskar på enskilda delar av lagringslösningen. Och prestanda förbättras genom att olika, små, delar av en fil tillhandahålls från olika ställen.

För det andra behöver säkerhet garanteras, i form av åtkomstkontroll, tillgänglighet och dataintegritet. Det är egenskaper som är inbyggda i blockkedjan. Här kommer till exempel kryptering in i bilden. Tack vare punkt-till-punkt-lösningar ordnas bra tillgänglighet.

För det tredje behöver marknadsplatsen kunna hålla reda på alla försäljningar och köp av lagringskapacitet, och transaktioner måste vara säkra. Det är sådana egenskaper som är själva fundamentet för blockkedjan.

Blockkedjan är svaret

Med blockkedjeteknik erbjuds både en säker distribuerad lösning och den funktionalitet som behövs för att en marknadsplats ska fungera. Med blockkedjan registreras allt som händer när data segmenteras och distribueras. Och tillgängligheten för data ökar eftersom den fysiska placeringen av dem kan decentraliseras. Data kan vid behov flyttas automatiskt. Blockkedjan tillhandahåller slutligen ägarbevis för data, med avtalsinformation för köpare och säljare. Automatiskt tillgänglig information om transaktioner eliminerar behovet av manuell administration.

Det största hindret mot användning av blockkedjeteknik för lagring är nog den traditionella åsikten att data måste lagras centralt för att vara säkra och pålitliga. Men lagringsmodellen med marknadsplatser är snart här, eftersom den teknik som behövs redan finns. Företag som tänker framåt har mycket att vinna på titta närmare på den.

Mer alerta nätverk, ökad effektivitet och minskad fördröjning är bara början, för att inte tala om nya inkomstkällor. En ny lagringsparadigm väntar runt hörnet.

Danny Allan vicepresident Product Strategy Veeam