AddMobile levererar projekthantering till snabbväxande Umia

AddMobile, som är en av Sveriges ledande utvecklare av digitala system för den uppkopplade byggarbetsplatsen, har fått en stororder från Umia, som är ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag.

AddMobile levererar projekthantering till snabbväxande Umia 1
AddMobiles försäljningschef, Rasid Becirovic, och Umias VD, Martin Hörnquist vid avtalssignering. Foto: AddMobile AB.

Ordern omfattar projekthantering och tidrapportering för cirka 600 användare. Med AddMobiles lösning förväntar sig Umia effektivisera de interna processerna för bättre kontroll och uppföljning i sina projekt.

Ordern omfattar leverans och installation av cirka 600 arbetsorder som kommer att användas av Umias anställda inom affärsområdena Service och Entreprenad för att rapportera tid och material direkt i mobil eller läsplatta på arbetsplatsen. Rapporteringen är kopplad till Umias unika affärsmodell och projektstyrning, kallad Umiamodellen, som innebär gemensam projektbudget och samverkan mellan Umias samtliga teknikområden; energi-, el-, fläkt-, rör-, regler-, sprinkler- och säkerhetsteknik samt projektering via teknikkonsulting.

– Vår ambition är att bryta gamla invanda mönster och arbeta mer nyskapande. Investeringen i arbetsorder innebär att vi nu har en skräddarsydd lösning som stödjer den framgångsrika Umiamodellen, där vi strävar efter en helhetssyn i våra kundprojekt. Med projekthanteringen har vi ett verktyg för styrning och rapportering som sparar energi och resurser, både internt och för våra kunder, genom en snabb och tillgänglig plattform. Den förstärker vårt gemensamma arbetssätt vilket kommer att underlätta vår fortsatta expansion framöver, säger Martin Hörnquist, VD på Umia Sweden AB.

– I ett gemensamt pilotprojekt har vi anpassat och utvecklat vår lösning efter Umias krav. Det har bland annat handlat om integrationer med befintliga verksamhetssystem för att optimera och effektivisera flödet, och inte minst för att kunna mäta lönsamheten. Samarbetet har inneburit att vår produkt nu omfattar fler funktioner och är än mer användbar. Därför känns det extra kul att Umia nu valt att lägga en sådan stor beställning på oss och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete, säger Lars Kandefelt, VD på AddMobile.

Umia Sweden AB grundades i Umeå 2010 och är ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Idag har Umia en stark närvaro i hela landet genom lokalägda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö, Trelleborg och Ystad. Erbjudandet omfattar teknisk kompetens och samarbeten inom specialområden som rörteknik, fläktteknik, elteknik, energiteknik, reglerteknik, sprinklerteknik, säkerhetsteknik och teknikkonsulter. Bland kunderna återfinns kommuner och regioner samt rikstäckande, regionala och lokala byggentreprenörer. Umia Sweden AB har 800 medarbetare och omsättningen 2019 uppgick till 1 200 Mkr.